fbpx

Våre ansatte

Oslo   |  Trondheim   |   Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17, 0158 Oslo

Kenneth Ryvoll Klev

Daglig leder

Nøkkelkompetanse

Kenneth er en av de ledende hodejegerne selskapet og daglig leder. Han har lang erfaring fra toppidrett, nasjonalt og internasjonalt. Han har en Executive MBA innen teknologi -og strategiledelse, bachelor i internasjonal markedsføringsledelse, og Master of Management moduler innen innovasjon- og kommersialisering, og digital kommunikasjonsledelse. Han har fokus på topplederrekruttering og Management Audit for flere bransjer.

kenneth.klev@assessit.no
+47 970 64 624

Lena Nilsson

Leder organisasjon og lederutvikling

Organisasjons- & lederutvikling

lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649

Nøkkelkompetanse

Lena har en Bachelor i HR, og en Cand.polit i Sociology, hun er i tillegg utdannet Mindfulnessinstruktør. Hun har lang ledererfaring. Hun har god organisasjonsforståelse og erfaring fra både store, etablerte selskaper og små selskaper i rask vekst. Styrken til Lena er å kombinere organisasjonsforståelse, praktisk erfaring, faglig kompetanse og nysgjerrighet, slik at leder- og organisasjonsutvikling gir effekt.

lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649

Øistein Magnussen

Partner | Gründer

Executive search & rekruttering

oistein.magnussen@assessit.no
+47 901 06 060

Nøkkelkompetanse

Øistein er gründer av Assessit. Han har vært styreformann og største eier fra oppstarten i 2002 og frem til 2017. Han har mer enn 20 års erfaring fra Executive Search innen topplederrekruttering, hvor han har bygd et betydelig nettverk av ledere på tvers av alle bransjer. Øistein har blitt utpekt som en av de beste hodejegerne i Norge basert på en markedsundersøkelse hvor ett utvalg av Norges største virksomheter ble spurt.

oistein.magnussen@assessit.no
+47 901 06 060

Tron Skarpenes

Partner

Executive search & rekruttering

tron.skarpenes@assessit.no
+47 932 51 103

Nøkkelkompetanse

Partner i Assessit med Executive Search erfaring innen toppledelse, ledelse og spesialister i ulike bransjer, samt rådgiver i omstillingsprosesser/ nedbemanning/ karriere rådgivning. Tron har toppleder erfaring fra detaljhandel med business og P&L ansvar. Tron har erfaring fra styrearbeid, oppstartselskap, oppkjøpsprosesser, og som rådgiver i større omstillings- og rekrutteringsprosesser. Tron er DNV GL sertifisert rekrutterer.

tron.skarpenes@assessit.no
+47 932 51 103

Tove Gartland

Partner

Executive search & rekruttering

tove.gartland@assessit.no
+47 958 99 755

Nøkkelkompetanse

Tove har nærmere 20 års erfaring fra Executive Search og lederutvelgelse. Hun har vært sentral i utvikling og ledelse av Assessit og er blant selskapets mest erfarne konsulenter. Tove har bred erfaring fra rekruttering av lederstillinger til offentlige og private virksomheter. Hun har hatt et særskilt fokus på bank/finans/forsikring, eiendom, tech-selskaper og selskaper som jobber innen energi, industri og matproduksjon. Tove er utdannet siviløkonom fra NHH.

tove.gartland@assessit.no
+47 958 99 755

Anders Faanes

Partner

Executive search & rekruttering

anders.faanes@assessit.no
+47 415 66 627

Nøkkelkompetanse

Anders har mer enn 10 års erfaring fra rekruttering og har vært leder på toppnivå i store nasjonale og internasjonale virksomheter. Bakgrunnen gir god innsikt i norsk næringsliv, stort nettverk og sterk forretningsforståelse. Anders kan vise til sterke resultater gjennom ledelse med fokus på endring og utvikling. Fokus nå er å utvikle høyt presterende team og organisasjoner i skjæringspunktet mellom bærekraft/konkurransekraft og rekruttering

anders.faanes@assessit.no
+47 415 66 627

Lars Frydenlund

Partner

Organisasjons- & lederutvikling

lars.frydenlund@assessit.no
+47 901 13 536

Nøkkelkompetanse

Lars har 20 års seniorerfaring som konsulent og rådgiver. Han har erfaringskompetanse fra topplederstillinger i IT- og HR-bransjen. Lars sin styrke er er å mobilisere ledere til endring gjennom læring, trening og refleksjon på relavnte ledelsesutfordringer for å skape varig endring. Lars er en sterk relasjonsbygger og jobber godt med alle nivåer i organisasjoner.

lars.frydenlund@assessit.no
+47 901 13 536

Trude Osa

Partner

Organisasjons- & lederutvikling

trude.osa@assessit.no
+47 926 84 033

Nøkkelkompetanse

Trude har en mastergrad i ledelse og organisasjonspsykologi, en spesialistutdannelse i Organisasjonspsykologi og er sertifisert coach og utdannet relasjonscoach. Hun har solid erfaring med ledergruppeutvikling, lederutvikling, coaching og assessment, samt mange års erfaring fra operative lederstillinger. Trudes styrke er å skape trygge og aktive arenaer for læring, utvikling og atferdsendring. Hun er en erfaren og ryddig prosjektleder.

trude.osa@assessit.no
+47 926 84 033

Per Gauslaa

Partner

Executive search & rekruttering

per.gauslaa@assessit.no
+47 977 75 649

Nøkkelkompetanse

Per har 15 års erfaring med rekruttering av ledere til organisasjoner samt til privat og offentlig sektor. Han har vært toppleder i 3 ulike bedrifter og har erfaring fra styrearbeid. Per er utdannet innen ledelse og økonomi med bred erfaring fra å lede digitaliseringsprosesser. Han er godt kjent med regelverket knyttet til rekruttering i offentlig sektor og er DNV GL sertifisert rekrutterer.

per.gauslaa@assessit.no
+47 977 75 649

Trine Bjertnes Tangen

Partner

Executive search & rekruttering

trine.tangen@assessit.no
+47 905 53 525

Nøkkelkompetanse

Trine er en av de mest erfarne konsulentene i Assessit. Hun har over 30 års erfaring fra executive search og lederutvelgelse for private og offentlige aktører. Hun har også bistått ulike frivillige organisasjoner. Trine gjør oppdrag i en rekke bransjer, men har særlig erfaring innen teknologi, bank/finans/forsikring, industri, eiendom, scale-ups mm. Trine har egen ledererfaring fra både i og utenfor Assessit.

trine.tangen@assessit.no
+47 905 53 525

Frank Braathen-Hauge

Director

Executive search & rekruttering

frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869

Nøkkelkompetanse

Frank har 15 års erfaring med forretningsutvikling og rekruttering. Han har jobbet med å rekruttere og bygge opp et av Norges største private helseforetak i perioden 2008 til 2018. Fra 2019 til 2022 ledet han det overordnede markedsarbeid og det strategisk/operativ HR arbeidet i Codex Advokat. Frank har en mastergrad i ledelse, og spisskompetanse på hvordan knytte sammen rekruttering, bærekraft og konkurransekraft.

frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869

Solfrid Sæberg

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

solfrid.saberg@assessit.no
+47 934 68 164

Nøkkelkompetanse

Solfrid har jobbet med utvikling av ledere og organisasjoner i mer enn 20 år. Hun har utdanning innen jus, samfunnsfag og ledelse. Hun har tidligere erfaring fra operative lederstillinger og toppledelse innen mellomstore og store norske selskaper, og omfattende erfaring fra kjedeledelse. Solfrid har en bredde i sin kompetanse som strekker seg fra det strategiske blikket, sterk fasilitator til ryddig prosjektleder.

solfrid.saberg@assessit.no
+47 934 68 164

Hilde Grimstad Andresen

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

hilde.andresen@assessit.no
+47 415 01 403

Nøkkelkompetanse

Hilde har over 10 års erfaring fra konsulentarbeid innen leder- og organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor. Hun er gestaltterapeut, sertifisert coach og har mange års erfaring som leder. Hun brenner for at ledere skal utøve styrkebasert ledelse og bidra til å skape psykologisk trygge team hvor mennesker trives, utvikler seg og skaper resultater sammen.

hilde.andresen@assessit.no
+47 415 01 403

Paul Andreas Lundeby

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

paul.lundeby@assessit.no
+47 950 43 105


Nøkkelkompetanse

Paul har mastergrad i arbeid- og organisasjonspsykologi, og har de siste 15 årene hatt leder- og organisasjonsutvikling som arbeidsfelt. Han har omfattende erfaring innen leder- og ledergruppeutvikling, endringsledelse, coaching, psykometri, strategisk forhandlingsrådgivning og kommunikasjon. Paul sin styrke er evnen til å omsette teori til praksis, og skape trygge relasjoner og engasjerende læringsmiljø.

paul.lundeby@assessit.no
+47 950 43 105

Stine Jarmund

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

stine.jarmund@assessit.no
+47 924 42 137

Nøkkelkompetanse

Stine er Cand. polit. psykologi fra NTNU med etterutdanning innen kommunikasjon og ledelse fra BI. Hun har erfaring som rådgiver, fasilitator og leder. Hun har mer enn 10 års erfaring som konsulent og rådgiver i komplekse kunnskapsorganisasjoner. Stine er på sitt beste når hun kan veilede grupper og individer i å prestere bedre sammen.

stine.jarmund@assessit.no
+47 924 42 137

lna Kook Rambøl

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

ina.rambol@assessit.no
+47 901 80 695

Nøkkelkompetanse

Ina har mastergrad i arbeid- og organisasjonspsykologi, og mer enn 10 års erfaring fra operativt og strategisk arbeid innen OU- og HR-feltet fra offentlig- og privat sektor. Hun har god forretningsforståelse og lang erfaring med rådgivning av ledere og arbeid med leder-, ledergruppe- og medarbeiderutvikling. Inas styrker er å bringe inn nye perspektiv gjennom god spørsmålsstilling. Hun er trygg og tydelig, og ser helhet.

ina.rambol@assessit.no
+47 901 80 695

Martin Sletten

Senior Manager

Executive search & rekruttering

martin.sletten@assessit.no
+47 902 81 016

Nøkkelkompetanse

Sletten har over ni års erfaring fra rekruttering i ulike miljøer. Han har solid erfaring med ansettelse og lederrådgiving inn mot sektorene Professional Services, IT & teknologi og ideelle organisasjoner. Han har erfaring som leder fra SaaS- selskap. Sletten har også bred erfaring fra arbeid i topp- og breddeidrett og organisasjonsarbeid. I tillegg er han i dag leder for valgkomiteen til Den Norske Turistforeningen Oslo & Omegn.

martin.sletten@assessit.no
+47 902 81 016

Thea Kleiven

Senior Manager

Executive search & rekruttering

thea.kleiven@assessit.no
+47 473 01 088

Nøkkelkompetanse

Thea har en mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid. Hun spesialiserte seg på det moderne arbeidslivet med hovedvekt på ledelse. Hun har god innsikt i hva som kjennetegner de dyktigste lederne. Kleiven har fokus på topplederrekruttering og andre ledervurderinger på tvers av ulike bransjer og sektorer i Skandinavia. Med sin faglige tyngde og bransjeerfaring er hun spesialisert i å vurdere og kvalitetssikre rekrutteringsprosesser, og kan vise til god erfaring knyttet til optimalisering av virksomheters potensial gjennom grundige topplederrekrutteringer.

thea.kleiven@assessit.no
+47 473 01 088

Helene Nylende Sørlie

Senior Manager

Executive search & rekruttering

helene.sorlie@assessit.no
+47 404 84 045

Nøkkelkompetanse

Helene har 8 års erfaring med rekruttering av ledere og fagspesialister til både offentlig og privat sektor. Hun har operativ HR-erfaring, og god kjennskap til employer branding og rådgivning knyttet til dette. Hun har en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i arbeidspsykologiske testverktøy og psykometri. Helene er en fleksibel og trygg rådgiver som brenner for faget, og skaper forutsigbarhet i prosessene.

helene.sorlie@assessit.no
+47 404 84 045

Mats Holbø Frydenberg

Manager

Executive search & rekruttering

mats.frydenberg@assessit.no
+47 980 84 929

Nøkkelkompetanse

Mats har en mastergrad i psykologi fra NTNU, og erfaring fra ledelse og rekruttering de siste fem årene. Han har erfaring med executive search og lederrekruttering innen ingeniørbransjen, eiendom, helse, salg og logistikk, og organisasjonslivet. Han er sertifisert i testbatterier fra SHL, er ansvarlig for casesimuleringer i teamet, i tillegg til markedsoppdatering og markedsanalyse.

mats.frydenberg@assessit.no
+47 980 84 929

Rebekka Buvik Myrtveit

Manager

Executive search & rekruttering

rebekka.myrtveit@assessit.no
+47 934 23 761

Nøkkelkompetanse

Rebekka har solid erfaring med rekruttering på toppleder- og fagspesialistnivå innen offentlig og privat sektor. Hun har mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo, hvor hun spesialiserte seg i kommunikasjon i effektive toppledergrupper. Hun har også erfaring med start-ups innen psykisk helse, med digitalisering av rekrutteringsverktøy, med coaching og med lederutvikling.

rebekka.myrtveit@assessit.no
+47 934 23 761

Simon Jarl Brasøy Fjeldvær

Manager

Executive search & rekruttering

simon.fjeldvaer@assessit.no
+47 976 11 260

Nøkkelkompetanse

Simon har solid erfaring med konsulentinnleie innen IT og prosjektledelse fra både privat og offentlig sektor. Han har en bachelorgrad i psykologi fra NTNU, med fordypning i læring og ferdighetsutvikling, og har skrevet bacheloroppgave i samfunnsøkonomi om avkastning på utdanning. Simon har erfaring fra salgsledelse, har vært selvstendig næringsdrivende og har jobbet internasjonalt med likeverd, mangfold og inkludering.

simon.fjeldvaer@assessit.no
+47 976 11 260

Haaken Ulvin

Senior Associate

Executive search & rekruttering

haaken.ulvin@assessit.no
+47 415 93 764

Nøkkelkompetanse

Haaken har jobbet med rekruttering de siste fire årene og har rekruttert til et bredt utvalg av stillinger, både offentlig og privat i Norge og Skandinavia. Han har en bachelor i psykologi og solid erfaring med bruk av ulike arbeidspsykologiske testverktøy. Haaken har jobbet in-house som rekrutterer før han kom til Assessit, hvor han har hatt ansvar for rekrutteringsstrategi og lederrekruttering i et område med ca. 1500 medarbeidere. Haaken leder prosjekter og bistår teamet i alle ledd av rekrutteringsprosessen.

haaken.ulvin@assessit.no
+47 415 93 764

Emilie Sætre

Junior Associate

Executive search & rekruttering

emilie.saetre@assessit.no
+47 980 03 301

Nøkkelkompetanse

Emilie har nylig fullført en bachelorgrad i HR, organisasjonspsykologi og ledelse, med en fordypning innenfor endringsledelse og innovasjon i praksis. Hun motiveres av mennesker på arbeidsplassen samt hvordan organisasjoner kan skape trygge og velfungerende team. Hun har erfaring fra kundebehandling og salg. Emilie bidrar i alle ledd av rekrutteringsprosessen, med særskilt ansvar for research og analyse på tvers av sektorer og bransjer.

emilie.saetre@assessit.no
+47 980 03 301

Julie Bratlie

Junior Associate

Executive search & rekruttering

juile.bratlie@assessit.no
+47 468 02 784 

Nøkkelkompetanse

Julie skriver sin master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved NTNU, med spesialisering innenfor ledelse og personlighetspsykologi. Ved siden av dette har hun arbeidserfaring relatert til psykometri, kompetanseutvikling og rekruttering. Hun motiveres av nye mennesker og utfordringer, samt hvordan bedrifter kan skape sunne arbeidsplasser. Julie bidrar med executive search og analyser for offentlig og privat sektor, og på tvers av bransjer.

julie.bratlie@assessit.no
+47 468 02 784

Anny Westvang Ihlebæk

Administrasjonsansvarlig

Executive search & rekruttering
Organisasjons- & lederutvikling

anny.westvang@assessit.no
+47 902 99 690

Nøkkelkompetanse

Anny har ansvar for administrasjonen og resepsjonen. Hun utfører alle de administrative oppgavene knyttet til driften og kontoret. Hun har ansvar for alle digitale flater og er kontaktperson for leverandører og stakeholders. Med bakgrunn i økonomiske og juridiske fag bistår hun med alt forefallende arbeid innen executive search og organisasjons- og lederutvikling. Hun er blid, jobber selvstendig og systematisk.
Anny er sertifisert i testverktøy i SHL. 

anny.westvang@assessit.no
+47 902 99 690

Trondheim

Strandveien 43, 7067 Trondheim

Per Kristian Øwre

Partner | Regionsleder

Executive search & rekruttering

per.kristian.owre@assessit.no
+47 913 75 565

Nøkkelkompetanse

Per Kristian har over 15 års erfaring fra Rekruttering /Executive Search. Har i tillegg ledererfaring fra både privat og offentlig sektor og strategisk og operativt HR-arbeid i industrivirksomheter. Han har i tillegg erfaring fra styrearbeid. Har rekruttert ledere og nøkkelpersoner til virksomheter i ulike bransjer i Midt- og Nord-Norge. Han har pedagogisk utdannelse. Han har god forretningsforståelse og fungerer som en god rådgiver.

per.kristian.owre@assessit.no
+47 913 75 565

John Holen

Seniorkonsulent

Executive search & rekruttering

john.holen@assessit.no
+47 924 31 993

Nøkkelkompetanse

John har mer enn 25 års erfaring med rekruttering og utvelgelse av ledere og spesialister fra både privat og offentlig sektor. Han har også flere års erfaring som rekrutteringsansvarlig i offentlig sektor. Videre har han bred erfaring innen organisasjonsrådgivning, outplacement/ omstillingsprosesser og karriererådgivning. John arbeider også som speider for blant annet fotballklubben, Kristiansund ballklubb KBK.

john.holen@assessit.no
+47 924 31 993

Gunn Elin Trettsveen

Senior Associate

Executive search & rekruttering

gunn.trettsveen@assessit.no
+47 454 55 043

Nøkkelkompetanse

Gunn Elin har en mastergrad i ledelse og en bachelorgrad i markedsføringsledelse. Hun har erfaring med executive search, seleksjon og rekruttering av ledere og fagspesialister i offentlig og privat sektor, samt tidligere erfaring fra salg og kundebehandling. Hun har vært prosjektleder av fullverdige rekrutteringsprosesser, og har god forretnings- og organisasjonsforståelse. Hun er sertifisert i testverktøy fra SHL og Assessio.

gunn.trettsveen@assessit.no
+47 454 55 043

Stavanger

Gamle Forusvei 1, 4032 Stavanger

Linda Bore

Partner | Regionsleder

Executive search & rekruttering

linda.bore@assessit.no
+47 412 39 398

Nøkkelkompetanse

Partner Assessit. Lang erfaring som leder og med rekruttering og executive search. Linda er en erfaren konsulent, DNV sertifisert rekrutterer og mentaltrener. Primært jobber hun som strategisk rådgiver for bredt spekter av kunder og brenner for høy kvalitet og godt dokumenterte rekrutteringsprosesser. Linda er positiv, engasjert og lojal overfor sine samarbeidspartnere. Høy tilgjengelighet og motivasjon.

linda.bore@assessit.no
+47 412 39 398

Margunn Solheim Gjelsvik

Seniorkonsulent

Executive search & rekruttering

margunn.gjelsvik@assessit.no
+47 996 41 266

Nøkkelkompetanse

Margunn har en solid bakgrunn fra organisasjonslivet, med flere år i internasjonale, ideelle og fagorganisasjoner, hvor hun har etablert, utviklet og driftet disse. Rekruttering, veiledning og coaching har vært fokusområder. Margunn har også jobbet med organisasjonsutvikling i ulike sektorer. Margunn har en bred HR-faglig bakgrunn, både fra organisasjonsliv og privat sektor, og har god kjennskap til operatørselskap og oljebransjen.

margunn.gjelsvik@assessit.no
+47 996 41 266

Dag Henrik Aas

Manager

Executive search & rekruttering

dag.henrik@assessit.no
+47 970 32 737

Nøkkelkompetanse

Dag Henrik har lang erfaring fra detaljhandel, hvor han har hatt flere leder roller. Han brenner for rekrutteringsfaget, og har de seneste årene blandt annet jobbet som senior HR rekrutterer i energisektoren, og som rådgiver i flere rekrutteringsselskap.

dag.henrik@assessit.no
+47 970 32 737

Beth Melhus Mathiassen

Research konsulent og administrasjons-medarbeider

Executive search & rekruttering

beth.m.m@assessit.no
+47 908 86 737

Nøkkelkompetanse

Beth har en bachelor i HR, organisasjonspsykologi og ledelse. Hun jobber sammen med seniorkonsulenter på konkrete oppdrag i Assessit. Hun bistår med dokumentasjon i prosjekter, kompetansekartlegging, utarbeidelse av maler til intervju og referanser, koordinering av intervju opp mot kandidater, search, vurdering av søkere i systemet og ellers alt administrativt arbeid i alle prosjekter.

beth.m.m@assessit.no
+47 908 86 737

Oslo |  Trondheim |  Stavanger