fbpx

Tobias Ringstad

Tobias Ringstad
Senior Associate

tobias.ringstad@assessit.no
+47 938 16 680
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Forsvaret – Norwegian Armed Forces

Utdannelse
Master of Business Administration,
UiT Norges Arktiske Universitet

Bachelor i militær ledelse og landmakt, Krigsskolen

Tobias Ringstad starter som Senior Associate i Assessit Executive Search. «Vi er veldig glade for å ha fått inn Tobias Ringstad i teamet vårt. Tobias har nærmere 10 års erfaring fra Forsvaret hvorav flere år som leder. Han har nylig fullført en MBA i strategisk ledelse og økonomi. Hans motivasjon og nysgjerrighet på ledelse og organisasjonsutvikling passer godt med Assessit sitt engasjement for fremtidens ledere og organisasjoner. Tobias er en sosial og initiativrik person med et sterkt ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø i Assessit og solide prosesser for våre kunder. Vi har stor tro på at Tobias raskt vil være en god og konstruktiv diskusjonspartner som våre oppdragsgivere kommer til å dra nytte av fremover.» sier Partner Trine Bjertnes Tangen.

Hvorfor valgte du Assessit?

Det er forskjellige grunner til at jeg valgte Assessit. Først og fremst fikk jeg et meget positivt inntrykk av arbeidsplassen under de første samtalene. Det fremstår som et meget inkluderende og positivt miljø hvor alle ønsker å gjøre hverandre bedre. Samtidig gir en jobb i Assessit meg en mulighet til å jobbe med forskjellige mennesker hver eneste dag, og muligheter til å prøve meg frem i forskjellige utfordringer. I tillegg setter jeg pris på at Assessit jobber i team, og jeg har alltid vært veldig glad i å jobbe sammen med andre mot et mål. Både fra idrettskarrieren min og i alle årene i Forsvaret. Jeg gleder meg derfor veldig til å starte innen rekruttering i Assessit, og til å bidra med min erfaring og kunnskap i arbeidet med kunder.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Senior Manager i Assessit?

Gjennom flere år i Forsvaret og utdanning ved Krigsskolen har jeg hatt et stort fokus på lederutvikling, og dermed testet ut og variert forskjellige lederstiler i ulike situasjoner. Dermed er jeg kjent med å tilpasse meg til ulike situasjoner og mennesker. Samtidig er jeg veldig opptatt av relasjonsbygging og har en tanke om at alle jeg møter kan lære meg noe nytt. Jeg har også drevet mye med både analytisk og intuitiv problemløsning, som vil bidra til en best mulig beslutning. Til slutt er jeg vant med en høy arbeidskapasitet og et positivt mindset som fører til at jeg tar alle utfordringer på strak arm.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

Jeg tror en viktig del av å lykkes innen rekruttering fremover er å opparbeide gode relasjoner til kunder og kandidater. Dette er en viktig faktor for at rett person kommer i rett stilling. Samfunnet endres stadig og jeg tror det er veldig viktig å fokusere på hva som endres og hva som er viktig for forskjellige mennesker. Eksempelvis har koronapandemien ført til at flere er blitt mer vant med hjemmekontor. Dermed har flere følt på verdien av en fleksibel hverdag, og at man kan få til like gode resultater. Det er viktig at vi følger med på samfunnsutviklingen, og blir godt kjent med både behovene til kundene og kandidatene for at prosessene skal føre til at alle er fornøyde.

 

Vi ønsker Tobias hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!