fbpx

Bidrar til å heie fram unge ledertalenter

Hvert år kårer Assessit Årets Unge Ledere, basert på en grundig evaluering av ledertalenter fra hele landet. Den evidensbaserte tilnærmingen gir gjenklang hos partner Sopra Steria.  

– Gjennom å være  partner av Årets Unge Ledere viser vi både internt og eksternt at dette er et tema vi er opptatt av. Samtidig er Assessits evidensbaserte og metodiske arbeid en tilnærming vi ønsker å bli assosiert med, forklarer Hilde Solberg Holm, kompetanse- og lederutvikler i Sopra Steria.

Kåring av Årets Unge Ledere søker å anerkjenne godt lederskap og stimulere unge talenter til å utvikle sin egen lederkompetanse. Selve kåringen feires med en stor lederkonferanse som byr på inspirasjon, nettverking, underholdning, eksklusive foredrag og faglig påfyll. Sist deltok over 400 mennesker, blant dem årets og tidligere kandidater og andre gjester. Årets Unge Ledere er imidlertid mer enn en konferanse. Testingen og evalueringen av kandidatene er basert på solid internasjonal forskning, og hvert år samles informasjon om dagens unge ledere. Kåringen er dermed en av de grundigste ledervurderingene i Norge, og resultatene herfra har inngått i forskningsprosjekter og blitt presentert på flere internasjonale konferanser. Den evidensbaserte forankringen faller i god jord hos konsulentselskapet Sopra Steria, som har sponset Årets Unge Ledere i flere år.

– Sopra Steria tar god ledelse på alvor, og samarbeidet rundt Årets Unge Ledere er en del av vårt arbeid med å være en attraktiv, utviklende og stimulerende arbeidsplass, sier Holm.

Hun forklarer at den gode matchen med Assessit bygger på en felles forståelse for en metodisk og kunnskapsbasert tilnærming til utvelgelse og utvikling av ledere.

Vil du vite mer om å være sponsor av Årets Unge Ledere? Ta kontakt med prosjektleder på ama@assessit.no.

Godt lederskap viktig suksessfaktor

–  Vi har mange kompetente, ambisiøse og dyktige unge mennesker i vår organisasjon. Flere av disse har både et ønske om, og potensial for, å ta lederskap, og det tar vi på alvor, sier Holm.

Hun påpeker at godt lederskap vil være en viktig suksessfaktor for alle typer organisasjoner i tiden framover, spesielt med tanke på de store samfunnsmessige omskiftningene som følger av teknologisk utvikling, og som vil utfordre de aller fleste arbeidsplasser.

– Samfunnet som helhet trenger godt lederskap basert på evidensbaserte metoder. Mange  følger i magefølelsen og personlig kjemi i altfor stor grad når de velger ledere. Å velge feil person til lederroller har store konsekvenser både for bedriften og den enkelte.Vi må finne riktig person til jobben, uavhengig av trynefaktor. Derfor liker vi veldig godt Assessits evidensbaserte tilnærming. Den er et svært viktig bidrag i beskrivelsen og evalueringen av reell lederkompetanse, sier Holm.


Viser fram talentene

Hun forteller at Sopra Steria velger å sponse arrangementer hvor medarbeiderne kan være stolte når de ser både logoen og kolleger bli løftet fram i relevante sammenhenger.

– Slik viser vi våre medarbeidere at vi er opptatt av godt lederskap og ønsker å heie fram våre egne ledere. Det er en veldig god opplevelse for kandidatene våre å være gjennom hele prosessen, samtidig som Årets Unge Ledere-prosessen er en flott anledning for dem til å utvikle seg selv som ledere og å bygge nettverk. Samtidig er vi veldig stolte av ledere våre. Gjennom Årets Unge Ledere kan vi vise dem fram og gi dem anerkjennelse for den jobben de gjør hver dag, forklarer hun.


Metodiske i jakten på kandidater

Over de siste årene har Sopra Steria i Norge hatt en voldsom vekst i antall medarbeidere til i dag å ha cirka 1200  ansatte. I løpet av den sterke vekstperioden har god ledelse vært essensielt for å ta vare på den gode kulturen og arbeidsmiljøet.

Selskapet har flere aktiviteter for lederutvikling, blant annet et ettårig introduksjonsprogram for alle nye ledere, uavhengig av tidligere erfaring. De arrangerer også ledersamlinger og mindre nettverksgrupper for lederne, mentorordninger og coaching.

– Når medarbeidere visere motivasjon og egnethet for lederroller, lar vi dem prøve seg på ulike roller med lederansvar.  Da får de kjenne litt på ansvaret og vurdere om dette er noe de faktisk trives med. Ledelse krever mye fokus og inkluderer mange trivielle oppgaver også, og dette er det viktig å ha et realistisk forhold til. En faglig karriere kan være minst like viktig som en med personalansvar, påpeker hun.

Sopra Steria har som ambisjon at minst 65 prosent av nye ledere skal rekrutteres internt.

– Vi har selv stor suksess med å dyrke fram unge ledertalenter, og identifiserer oss derfor med tanken om å heie fram, støtte og utvikle unge ledertalenter.

 

 

Er du interessert i å være partner av Årets Unge Ledere 2017? Ta kontakt med prosjektleder på ama@assessit.no

Klikk her for å lese mer om Årets Unge Ledere