fbpx

Margunn Solheim Gjelsvik

Margunn Solheim Gjelsvik
Seniorkonsulent

margunn.gjelsvik@assessit.no
+47 996 41 266
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Edison Norge AS

Utdannelse
Master i ledelse: Personal- og kompetanseutvikling UiA

Bachelor i sosiologi: Ulikhet og lagdeling: klasse, kjønn og etniske minoriteter, samt
Kulturanalyse, diskurs og semiotikk – et sosiologisk perspektiv
Gunnfag i psykologi

Margunn Gjelsvik starter som seniorkonsulent i Assessit, avdeling Stavanger. «Det er svært gledelig å kunne styrke rekrutteringsteamet vårt med Margunn sin kompetanse. Hun har en Master i Human Resources Management og er DNV sertifisert rekrutterer. Margunn har mange års erfaring fra HR stilling i Edison Norge og har fra tidligere erfaring som leder. Vi føler oss heldige og er svært fornøyde med at Margunn valgte Assessit som sitt nye arbeidssted», sier Partner, Linda Bore.

 

Hvorfor valgte du Assessit?

Jeg hadde veldig lyst til å jobbe i Assessit fordi jeg liker å jobbe med rekruttering, og har et veldig godt inntrykk av Assessit som en seriøs aktør. Jeg har også jobbet med Linda Bore før. Jeg trivdes veldig godt med å samarbeide med henne, og gleder meg veldig til å jobbe med Linda igjen!

Hos Assessit ser jeg muligheten for å kunne holde på med noe jeg trives med i et miljø hvor jeg får anledning til å lære masse, vokse og utfordre meg selv, og ser på dette som en kjempemulighet.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Seniorkonsulent i Assessit?

Jeg har en nysgjerrighet og interesse for andre mennesker, og synes det er spennende å avdekke folks styrker og finne gode synergier. Jeg er oppmerksom i forhold til det relasjonelle aspektet, og bevisst min egen rolle og påvirkning på samspillet, som jeg tror er verdifullt i rekruttering. Jeg har også en analytisk side, som jeg tror vil komme godt med når jeg skal fungere som sparringpartner for kunder. Jeg har tidligere jobbet med HR og jeg har ledet og utviklet ideelle organisasjoner. De erfaringene har gitt meg mye, både direkte på rekrutteringsfronten, men også i det å bygge og vedlikeholde nettverk, og det å måtte skape min egen arbeidsplass og selv være proaktiv.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

Jeg tror det er avgjørende å holde et høyt kunnskapsnivå, sammen med å forstå de endringer som skjer i samfunnet og arbeidslivet; være åpen for de impulsene, tørre å utfordre oss selv og være endringsvillige.

Vi ønsker Margunn hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!