fbpx

Lena Nilsson

Lena Nilsson
Seniorkonsulent, Organisasjons- og lederutvikling

lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Cognite AS
Telenor 

Utdannelse
Universitetet i Oslo,
Cand Polit/Master Sociology

Linköpings universitet,
Bachelor i HR samt Mindfulness instruktør

 

Vi styrker laget ytterligere og får med oss dyktige Lena som seniorkonsulent. Hun vil med sin lange erfaring innen strategiske og operative HR – prosesser, ledelse og rekruttering bidra med leder – og organisasjonsutvikling, management prosesser, samt kultur og verdibygging for både Assessit og våre kunder. Vi gleder oss veldig til reisen videre sammen. Velkommen! – Kaja Eikeland / CEO Assessit

 

Hvorfor valgte du Assessit?

Det å utvikle organisasjoner og mennesker er min røde tråd gjennom mange år I arbeidslivet. Som leder, prosjektleder og fagperson har jeg arbeidet med utvikling I mange ulike varianter. Fra å være leder for team i endring, implementering av nye arbeidsmåter og teknologi samt være med å bygge opp et selskap og bli Norges første unicorn.

Det å kombinere fag med å finne gode praktiske løsninger både som leder selv og det å veilede ledere har vært viktig for meg. Jeg ser at Assessit er sterke på det å bruke fag og gjøre lederutvikling nyttig for ledere og organisasjoner. Å få mulighet til å gjøre en slik positiv forskjell for organisasjoner, ledere og ansatte motiverer meg. Assessit har mye læring på dette gjennom samarbeid med flere kunder under mange år, og det ser jeg virkelig frem til å lære mer om. Naturligvis gleder jeg meg også til å arbeide med alle kompetente og hyggelige mennesker I Assessit! Det har vært en flott velkomst hvor jeg har fått bekreftet mitt inntrykk av Assessit.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Seniorkonsulent i Assessit?

Gjennom min erfaring fra et stort, etablert teknologi selskap og software start up med sterk vekst, så har jeg både erfart og sett de forskjellige, men også like utfordringer, ledere står i. Dette, sammen med faglig interesse og strategisk samt operativ blikk, ser jeg på som styrker å ta med videre.

Jeg er også nysgjerrig og ønsker å forstå behov som organisasjoner og ledere har, og deretter finne løsninger for lederutvikling som gjør en forskjell og skaper verdi for organisasjoner, ledere og ansatte. Det er en sterk drivkraft hos meg å gjøre en forskjell!

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med organisasjons- og lederutvikling i årene fremover?

I og med at endringstakten i organisasjoner antakelig ikke sakter ned i årene som kommer, så blir det viktig for oss å ha fokus på ledelse under usikkerhet, samt lytte til kundene og forstå hva som trengs til enhver tid.

Å lede ansatte som sitter distribuert vil fortsatt være et aktuelt tema for ledertrening. Det å ikke kun følge opp hva ansatte kan og leverer, men også hvem de ansatte er og trenger, blir viktigere fremover. I hvert fall hvis vi ønsker å beholde ansatte.

Ledere har mange muligheter til å gjøre en forskjell, men de har også et stort ansvar. Det å være ledere innebærer å ha mange forventninger på seg, og å ha fokus på lederes mestring av stress blir det nok ikke mindre behov for.

Velkommen til oss Lena – vi gleder oss til samarbeidet!