fbpx

Inger Lise Myhre

Inger Lise Myhre
Leder for Organisasjons- og lederutvikling

inger.lise.myhre@assessit.no
+47 902 91 363
LinkedIn

Tidligere arbeidsgivere
SHL Norge AS
Universitetet i Oslo
Master Marine
Subsea 7
Hurtigruten

Utdannelse
Master i Cognitive Neuroscience

Noen ord
Lang erfaring innen faget “People & Organizational development”.

Tidligere erfaring som konsulent innen leder og or utvikling, ulike HR direktørstillinger samt erfaring som konserndirektør HR og styreerfaring.

Erfaring fra store globale komplekse organisasjoner både fra Olje og Gas og Reise/Maritim næring, og konsulentselskap innen OLU faget.

 

Med Inger Lise Myhre på laget får vi en robust, erfaren og kommersiell leder, som skal være med å posisjonere Assessit ytterligere som fremtidens organisasjons -og lederutviklere. Vi gleder oss veldig til reisen videre sammen. Velkommen! – Kaja Eikeland / CEO Assessit

 

Hvorfor valgte du Assessit?

Assessit fremstår som en sterk merkevare med utrolige dyktige medarbeidere som setter faglig kunnskap og kvalitet høyt, samt har kundene i fokus. Jeg har selv hatt gleden av å være oppdragsgiver for flere leveranser fra Organisasjons- og Lederutviklingsteamet i Assessit og har vært imponert over deres profesjonalitet, fleksibilitet og evnen til å forstå kundens behov. Det er og vist til meget gode tilbakemeldinger – og god effekt av de leveransene som ble levert.

Så når jeg først bestemte meg for å skru litt på karriereveien bort fra rene direktør roller innen HR, og rendyrke det mest spennende innen fagområdet, nemlig utvikling av organisasjon- og ledere,- ja da ønsket jeg å være en del av det selskapet og de menneskene som jeg oppfatter som best på dette.

Det fremstår som om det er et selskap med gode, solide og sterke tradisjoner som har bygget en sterk merkevare og kvalitetsmessige leveranser i snart 20 år, og evne og vilje til å fortsette å gå fremtiden i møte.

Det er motiverende og være en del av forretningsutviklingen – å få anledning til å fortsette å utvikle selskapet og forretningsområdet sammen med teamet.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Leder for organisasjons- og lederutvikling?

Jeg tror at mine styrker kan være at jeg alltid ser muligheter og løsninger heller enn begrensninger. Jeg ser på ledelse som et teamarbeid der det handler om å ønske hverandre vel og spille hverandre gode for å oppnå felles resultat.

Jeg er forretningsorientert, har en strategisk tilnærming og har en «bygge» profil – noe jeg håper kan komme til nytte.

Jeg håper også at min praktiske erfaring av å lede store globale team i komplekse virksomheter i endring og i sterk vekst kan hjelpe meg å lykkes –selv om jeg er ydmyk for at dette er en virksomhet med sine helt andre karaktertrekk og måter å jobbe på.

Jeg jobber hardt for å lykkes med det jeg tror på- og jeg har virkelig tro på det Organisasjons- og Lederutviklingsteamet leverer til våre kunder der ute. Dette skaper verdi. Jeg liker, som de flest andre her å utvikle og sette i live ideer og konsepter – og dette er ekstra gøy i felleskap med kollegaer som brenner for det samme.

Viktig å si er også at en viktig pilar for meg er å balansere profesjonalitet med det å ha det gøy på jobb. Jeg vil jobbe for et team med åpenhet, ærlighet, takhøyde, humor og et rom hvor vi er nysgjerrige, trygge og «feirer det og feile» – et lærende og utviklende team er gøy å jobbe i.
Trivsel, glede og trygghet tror jeg øker motivasjon og prestasjon.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med organisasjons- og lederutvikling i årene fremover?

Hele tiden ha fokus langt frem for å se hva trendene i markedet forteller oss og tilpasse oss så raskt som mulig.

Fortsette å holde oss faglig oppdatert og ta rollen som den rådgivende part på dette for kunden tror jeg er en suksessfaktor. 

Digitalisering er vel et nøkkelord som gjelder for hele samfunnet, også for dette området. Assessit har allerede begynt denne reisen på en god måte, og dette arbeidet er det nok viktig å holde tempoet på fremover.

Vi må fortsette den gode jobben med den tilliten vi har i markedet, hos kunder og for våre eventuelt nye søkere som ønsker en karriere i Assessit. Slik at vi fortsetter å være attraktive både som leverandør og som arbeidsgiver.

Jeg er glad for å ha fått bli en del av dette kompetente, herlige teamet – og å bli med på fortsettelsen av Assessit-reisen sammen med dere. 

Velkommen til oss Inger Lise – vi gleder oss til samarbeidet!