fbpx

Ina Nafstad

Ina Nafstad Rådgiver research og analyse

ina.nafstad@assessit.no +47 911 08 680 LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver Toptemp AS

Utdannelse NTNU – Master i Arbeids- og organisasjonspsykologi NTNU – Bachelor i psykologi UiO – Enkeltemner innen helseledelse og helseøkonomi

Ina Nafstad starter som Rådgiver research og analyse i Assessit, avdeling Oslo. «Vi er veldig glade for å ønske Ina velkommen til oss! Hun skilte seg fort ut i rekrutteringsprosessen som en meget dyktig jente, og med sin master i Arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU har hun en solid faglig bakgrunn og stor «passion» for rekruttering», sier Trine Bjertnes Tangen, Partner i Assessit.

 

Hvorfor valgte du Assessit?

Assessit er et selskap bestående av mennesker med stort engasjement, sterk faglig kompetanse og gode verdier – kvaliteter som ble avgjørende for mitt valg. Et arbeidsmiljø med dedikerte medarbeidere med lang fartstid i rekrutteringsbransjen og etablerte arbeidsmetoder av høy faglig og operativ kvalitet, er et svært godt utgangspunkt for min trivsel og utvikling. Jeg opplever at Assessit er et sted hvor man setter sosial tilhørighet høyt, og teamarbeid er avgjørende for å lykkes. For meg er det viktig å være en del av et team hvor man er opptatt av å spille hverandre gode for å få utnyttet det fulle potensiale. Ikke minst jobber Assessit med mange spennende kunder i ulike bransjer. Jeg ser frem til å utvikle min forretningsforståelse ytterligere gjennom et bredt spekter av rekrutteringsoppdrag.

Hva vil bli dine største styrker i rollen som Rådgiver i Assessit?

Med en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi fra NTNU og erfaring med rekrutterings- og bemanningsprosesser fra A til Å, har jeg et godt grunnlag for å raskt kunne sette meg inn i Assessit sine arbeidsmetoder. Jeg finner både rekruttering og ledelse svært spennende, og kan vise til tidligere forskning på jobbengasjement og helsefremmende ledelse tilknyttet min bachelor- og mastergrad. Jeg er opptatt av å dyrke relasjoner og har alltid fremvist stor interesse for mennesker. Mine kollegaer har tidligere beskrevet meg som en engasjert og kvalitetsbevisst medarbeider som fremviser stolthet i det jeg gjør, egenskaper jeg opplever at også er gjennomgående for de ansatte i Assessit. Jeg tror også at min bakgrunn fra musikk og kultur vil komme godt med i rollen som rådgiver, da det har gitt meg god erfaring med kreativt prosessarbeid. Dette håper jeg at kan komme Assessit til nytte i arbeidet mot å være en nytenkende, skapende og innovativ aktør i markedet.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

I et arbeidsmarked i stadig utvikling, vil det være avgjørende å innarbeide effektive metoder for å opprettholde et konkurransedyktig tempo, og samtidig ivareta den faglige kvaliteten i rekrutteringsarbeidet. I dette ligger det å kunne forene de teknologiske verktøyene og de menneskelige aspektene, og forankre dette i Assessit sine allerede veletablerte metoder. Dette arbeidet er jeg trygg på at Assessit vil lykkes med, da de allerede har vist seg å være et innovativt selskap som tør å tenke i nye baner. Ikke minst tror jeg at Assessit vil dra stor nytte av å fortsette med å basere sitt operative arbeid på forskning og empiri – dette vil bidra til å kvalitetssikre jobben vi gjør med å rekruttere og utvikle morgendagens ledere.

Vi ønsker Ina hjertelig velkommen til oss i Assessit og ser frem til samarbeidet!