fbpx

Anders Faanes

Anders Faanes
Partner

anders.faanes@assessit.no
+47 415 66 627
LinkedIn

Tidligere arbeidsgiver
Codex Advokat Oslo AS


Anders Faanes starter i Assessit Executive Search. «Vi er ekstra glade når folk som har jobbet her før kommer tilbake. Anders har en drivkraft og en kapasitet som få har. Han viser vinnermentalitet, profesjonalitet og lagånd som passer bra inn i våre ambisiøse målsettinger. Hans motivasjon for å jobbe i team med utnyttelse av hverandres styrker gjør oss trygge på at vi får en spennende dimensjon med Anders på laget, som våre kunder kommer til å nyte godt av fremover.» sier Adm. Direktør Kaja Eikeland

Hvorfor valgte du Assessit?

Jeg valgte Assessit allerede for 10 år siden. Da ble jeg ansatt som Partner og jobbet i selskapet frem til 2017.

Det jeg har sett av utvikling i selskapet, med nye mennesker, ny organisering og mer fokus på å skape resultater sammen, er grunnleggende viktig for å gå tilbake. I tillegg ser jeg store muligheter for å være med å utvikle selskapet videre. Skape et tydeligere hvorfor kundene skal velge nettopp Assessit er nøkkelen.

Disse siste 5 årene utenfor Assessit, har vært en utrolig spennende reise for meg. Som CEO i Codex Advokat har jeg fått lov til å være med å skape en posisjon og en merkevare med virkelig mening. Det har utvilsomt vært den optimale utfordring for meg som leder.

Vi har bevist for oss selv (og de som har valgt oss som leverandør og/eller samarbeidspartner) at det å ta samfunnsansvar ikke går på bekostning av det å drive virksomhet. Heller stikk motsatt, det gir nye og bedre muligheter.

I alt dette arbeidet er det en faktor som igjen har vist seg å være den aller viktigste – Det å ha med seg de riktige menneskene!

Strategi, penger, organisering og mange andre faktorer er selvfølgelig avgjørende, men det er allikevel menneskene som avgjør mulighet for og grad av suksess.

Nå er jobben gjort for meg, og de siste månedene har jeg brukt alt dette som kompass for å bestemme hva jeg skal gjøre videre.

Det som har vært helt avgjørende for mitt videre jobbvalg:
• Definitivt jobbe videre med det vi har jobbet med de siste årene.
• Gjøre noe hvor jeg kan utgjøre en forskjell oftere, skape enda mer nytte og for flere?

Svaret på hva lå til slutt rett foran nesen min.
Fra 1. januar går jeg igjen inn som Partner i Assessit.

Sammen med erfaringen, fagkompetansen, nettverket, nysgjerrigheten som gjengen i Assessit har, skal vi finne og utvikle de riktige menneskene. De som bidrar til fremtidens løsninger gjennom å skape mer konkurransekraft og redusere risiko i norsk næringsliv.

FOR DET ER MENNESKENE DET KOMMER AN PÅ!

Hva vil bli dine største styrker i rollen som partner i Assessit?

At jeg har erfaring fra bransjen fra før er nok en klar fordel, men må ikke bli en hvilepute.

Min erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv er nok en styrke. Jeg har som leder selv brukt ulike konsulentselskaper de siste 20 årene. Det har vært hjelp til rekruttering, organisasjonsutvikling, lederutvikling og på mange andre områder. Denne erfaringen har gitt positiv og mindre positiv læring.

Det aller viktigste tror jeg allikevel er helt fersk praktisk erfaring med å skape sterk posisjon og konkurransekraft i et næringsliv i voldsom utvikling. Det selv å ha brukt den største utfordringen verden har sett, med klimakrise og bærekraftutfordringer, til å skape meningsfull kommersiell suksess.

Denne erfaringen er jeg sikker på at vil være det mest verdifulle jeg kan tilby og derigjennom min største styrke.

Hva tror du blir avgjørende for å lykkes med rekruttering i årene fremover?

Næringslivet står ovenfor større utfordringer enn noen gang. Historien er samtidig helt entydig på at det er i de vanskeligste tidene den viktigste og beste utviklingen skjer.

Markeder endrer seg hurtig og nye lover og rammer setter enda større krav til å hele tiden ligge i forkant. Uten dette er det umulig å skape konkurransekraft fremover. I tillegg er det mangel på arbeidskraft med de riktige kvalifikasjonene og vi har en oppvoksende generasjon som ikke er fornøyd med å jobbe i lønnsomme virksomheter, men som i tillegg må ha «purpose».

De utfordringene næringslivet står ovenfor kan bare løses av de beste og riktige folkene. Mulighetene og behovet for rekruttering har aldri vært større!

Jeg er imidlertid sikker på at det er kun de rekrutteringsselskapene som omfavner disse utfordringene som muligheter som vil lykkes fremover.

Verden står overfor kanskje det største problemet vi har sett i vår tid. Det må skje en transformasjon i arbeidslivet, den må bli mer bærekraftig. Løsningene er mange, og mange av løsningene har vi ikke sette enda.

Jeg tror at fremtidens ledere er og må være opptatt av dette. Det vil komme nye lover og reguleringer, men også andre problemstillinger. Hvordan fortsette arbeidet med likestilling, inkludering og ikke minst løse fremtidens utfordringer med en aldrende arbeidsstyrke.

Jeg tror også at de selskapene som har mot til å gå i front, vil være de som skaper seg selv et konkurransefortrinn og vil skape de beste resultatene på sikt.
For å lykkes må vi være i forkant på disse områdene.

Vi ønsker Anders hjertelig velkommen tilbake til Assessit og ser frem til samarbeidet!