fbpx

Tjenesteytende

Assessit har bistått et utall ulike tjenesteytende virksomheter med rekruttering av ledere og fagspesialister.

Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som leverer enklere tjenester. Sektoren er menneskeintensiv og utøvelse av motiverende lederskap er sentralt for å skape utvikling og resultater. Solid vurderingsmetodikk, inkludert case og simuleringer for å avdekke hvordan kandidatene løser krevende ledersituasjoner, er essensielt for å kunne vurdere og velge ut de best egnede kandidatene.

Samtidig er dette en sektor hvor mange av virksomhetene står i krevende omstillinger, blant annet som følge av digitalisering og robotisering. Dette stiller særskilte krav til ledere og medarbeideres endringsvilje – og evne.

Assessit har hatt gleden av å finne dyktige ledere som evner å kombinere god strategisk tenkning med effekt ledelse for flere kjente selskaper.

Oppdragene har i hovedsak blitt løst med Executive Search, hvorav enkelte i kombinasjon med annonsering i utvalgte media.

Assessit har hatt langvarige samarbeid med blant annet følgende virksomheter:
Multiconsult, BAHR, Hjort, Privatmegleren, Aktiv eiendomsmegling, Aase Byggeadministrasjon, Reijelrs, CODEX, Link Arkitekter, Sweco, Asplan Viak, Espira-gruppen, Aking Waves, Bekk, Accenture, Bird, Avanade, Epinion m.fl.

For disse virksomhetene har vi rekruttert roller som:

Administrerende direktører / CEO
Knowledge Manager
CFO
Konsernregnskapssjefer
Analysedirektører
Direktør forretningsutvikling
Kommunikasjonsdirektører
HR-direktør / HR-sjefer
Oppdragsledere
Partnere
Faglig ledere
Daglig ledere
Avdelingsledere for ulike fagområder
Arkitekter
Prosjektsjefer
Head of Operations
Business Consultants
Technical Consultants
IT-direktører / IT-sjefer
Leder datavarehus
AX Service Line Lead
Senior Consultant CRM
Group Manager BI
Manager SharePoint
Manager Biztalk/Integrasjon
Director Digital Marketing