Tjenesteytende

Om bransjen

Vi i Assessit har gjennomført en lang rekke prosjekter og oppdrag til både større og mindre kunder i tjenesteytende sektor i løpet av de siste 15 årene. Hos Assessit har vi kompetente konsulenter som har erfaring nettopp fra denne sektoren – en sektor som er i sterk vekst og omstilling, en bransje hvor mange må tilpasse seg en digital hverdag. Det kreves at det tenkes nytt – på alle nivåer av organisasjonen. Har du lyst å høre mer om vår erfaring, tanker om fremtiden og hvordan vi håndterer oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

Referansecases

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

les mer

Tjenesteytende

Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som leverer enklere tjenester.

les mer

Arcus

Fra 2014 har Assessit vært strategisk samarbeidspartner for Arcus Gruppen for å utvikle ledelse og ledelseskultur. Fem av våre konsulenter har siden jobbet tett med konsernledelsen og HR.

les mer

BDO

Assessit har samarbeidet med BDO siden 2014, og oppdraget pågår fortsatt. I samarbeid med oppdragsgiver har vi utviklet og gjennomført lederutviklingsprogrammer med samlinger for partnere og managere. Formålet er at ledere får utvidet repertoar og er tryggere i rollen.

les mer

Bekk Consulting

Assessit har utviklet et Managerprogram for Bekk. Målet var at managerne skulle bli bedre og tryggere i rollen, utvikle de som kommer etter, samt motivere til kontinuerlig læring.
«Bekk er svært godt fornøyd med Assessit, de levere alltid på tid og i henhold til avtale»
– Hanne Engen, direktør for HR, informasjon og administrasjon

les mer