fbpx

Slik rekrutterer du riktig leder for fremtiden 

6 jun, 2018

Dagens ledere står foran en rekke utfordringer, og lederrollen er i konstant endring. Hvordan finner du den riktige lederen til framtidens digitale utfordringer? Velg den som ser teknologien som en mulighet – ikke en utfordring, sier Linda Bore i Assessit Bergen. 

Mange bedrifter har stått overfor store endringer de siste årene. Det stilles stadig nye krav til effektivisering, digitalisering og bruk av ny teknologi.  

Er du på jakt etter en leder som kan løfte bedriften til nye høyder, bør du gjøre en god vurdering av hvilke egenskaper du skal se etter for å lykkes. Det er ikke de samme utfordringene nå som for ti år siden, hevder partner og regionleder i Assessit, Linda Bore. 

Partner og regionleder i Assessit, Linda Bore (t.h), mener at det å spille på lag med teknologi blir en viktig egenskap for framtidens ledere. 

Vekt på andre lederegenskaper    

– Det blir stadig økte krav til dagens ledere. Og med sterkt fokus på digitalisering kommer det helt nye utfordringer som fremtidens ledere må ta høyde for. Endringsvilje og evne til å omfavne teknologien vil være vesentlig for en leders evne til å skape vekst, effektivisering og resultater i framtiden, forteller Bore. 

Hun har flere års erfaring med å rekruttere ledere til norske bedrifter og organisasjoner, og ser klare tendenser til en endring i hva slags kompetanse og erfaring som prioriteres ved valg av ny leder. 

– Sosial kompetanse vektlegges i mye større grad enn tidligere. Ledere skal både ha riktig faglig bakgrunn og samtidig vise til gode sosiale egenskaper. Mellommenneskelige egenskaper som vennlig, inkluderende og kreativ, er egenskaper som assosieres med gode ledere i dag. Også det å kunne gå foran som et godt eksempel, ansees som en viktig egenskap for fremtidens ledere, sier Bore. 

Lederen vil fortsatt stå sentralt 

Enkelte bekymrer seg for at lederrollen i moderne bedrifter er på vei ut, men Bore mener at lederen fortsatt kommer til å stå sentralt. Da på en måte som gjør at du må tenke nytt når du skal rekruttere og dersom du vil lykkes som leder. 

Er det utfordringer i ledelsen, må endringene først skje der, hevder Linda Bore. Her sammen med seniorkonsulent Jannicke Wilhelmsen. 

– Skal du ha en leder som kan gå inn i framtiden og ta de utfordringene som kommer, bør du velge en leder som ser teknologi og endring som en mulighet og ikke et potensielt problem. Teknisk forståelse, og det at vedkommende spiller på lag med robotteknologi og kunstig intelligens for å utnytte potensialet i ny teknologi, kommer til å bli sentralt i fremtiden. Ledere i endringstider må ta ansvaret for å utnytte ressursene på en bedre måte, sier Bore. 

Hun mener også at bedrifter i endring må begynne med toppen om de skal lykkes. 

– Det er ikke alle som er enig med meg, men vi ser at utfordringer oftest starter på toppen og sprer seg nedover. Dette kan handle om miljø, holdninger og arbeidsmoral. Skal bedrifter rigge seg for framtiden, må de ha ledere som går foran som et godt eksempel, og som evner å utnytte mulighetene som kommer. Fremtidens leder bør ha en klar oppfatning av hvor bedriften skal og hvordan man skal komme dit, hevder Bore. 

Start med behovsanalysen    

Rekrutteringsselskapet Assessit bruker grundige analyser og evidensbasert forskning i sin søken etter riktig kandidat for sine kunder. Resultater fra rekrutteringer i flere land viser at gode behovsanalyser er helt nødvendig for å lykkes med en god rekruttering. 

– Noen ganger er det slik at bedriften selv synes det er vanskelig å definere hvilken type mennesker de trenger. Innimellom er kravene fra organisasjonen selvmotsigende og virker mot sin hensikt, med det resultat at bedriften ikke tiltrekker seg gode nok kandidater. Da er det smart å få noen med kompetanse og erfaring til å se om den personen du virkelig leter etter, er den du klarer å beskrive i stillingsutlysningen, forteller Bore. 

Er den personen du leter etter den du beskriver i utlysningen? Der ser Assessit at flere bedrifter bommer. 
Assessit er spesialisert på å finne nye ledere og fagspesialister og har rekrutteringsavdeling og utviklingsavdeling med spisskompetanse i begge fag. De ser på ledelse som et fag i seg selv, og bruker definerte, evidensbaserte metoder for å finne de egenskapene som kreves for å lykkes. 

– Vår viktigste oppgave er å utfordre de organisasjonene vi jobber for på en måte som sikrer at de finner den rette. Har du ikke gjort grundige nok analyser over behovet du har, blir utfallet alltid feil, mener Bore. 

Her er Assessits tre råd til framtidens ledere:  

  • Omfavn framtiden: Fokuser på hvordan organisasjonen kan benytte fremtidens teknologi til å forbedre og effektivisere dagens drift. Bruk tiden på å finne gode løsninger og muligheter for økt produktivitet. 
  • Opparbeid deg digital kunnskap: Framtidens ledere må forholde seg til en stadig mer digitalisert verden, og det nytter ikke å sitte på gjerdet og vente. Skaff deg kompetansen du trenger for å kunne forstå endringene vi står overfor. 
  • Prioriter kommunikasjon og sosial kompetanse: Som leder i fremtiden vil det være viktig å kunne dele informasjon med resten av organisasjonen og sørge for god kommunikasjon med dine ansatte. Myke verdier, evne til å bry seg om sine medarbeidere og evne til å by på seg selv, vil fremdeles være viktig når bedrifter skal velge sine nye ledere. 

Relaterte innlegg

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer.

Les mer

Fra målsetting til trening i ledersimulator - DSS

“Introduksjonen og bruken av ledersimulator både på samlingene og i treningsøyemed mellom samlingene, har gitt merverdi til programmet. Erfaringene er at lederne blir engasjert i treningssituasjonen med simulatoren og opplever spillet som relevant og virkelighetsnært.”

Les mer

Dette er kravene til fremtidens CFO

Tradisjonelt har en CFO hovedsakelig hatt ansvaret for regnskap og finans og sørget for å ha rapporteringene i orden. I fremtiden vil kravene bli større.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger