fbpx

Simulator gir fremtidens ledertrening gjennom gamification

12 mar, 2019

Assessit har lansert en spillsimulator som skal bidra til utvikling av norske ledere. Det gir en fleksibel ledertrening – og større engasjement for å utvikle ferdighetene.

Assessit Ledersimulator, som spillsimulatoren heter, består av en fleksibel løsning der ledere selv bestemmer hvor og når de vil trene. 

Simulatoren bruker gamification som metode, noe som er helt bevisst. Dette øker nemlig sannsynligheten for å få ledere til å faktisk trene og utvikle ferdighetene sine, sier Lars Frydenlund, som er partner i Assessit. 

Ledelse gjennom spill

Assessit har stått for det faglige innholdet i simulatoren og utarbeidet den i samarbeid med Attensi.  

Det har gitt appen det beste fra to sterke kompetansemiljøer. Assessit har jobbet i mer enn 15 år med utvikling av ledere og ledergrupper, mens Attensi er Norges ledende selskap innen treningsprogrammer basert på 3D-simulering og spillteknologi. 

Lars Frydenlund forteller at simulatoren er et digitalt verktøy som gir ledere muligheten til aktivt å trene på virkelighetsnære og spesifikke situasjoner når de har behov for det. 

Ledere kan trenes både individuelt og sammen med kolleger. Resultatet er at løsningen stimulerer til refleksjon. «Engasjerende og morsom måte å trene på», er tilbakemeldingene fra ledere som har testet løsningen.  

– For den moderne leder og arbeidsplass er det essensielt at slike treningsverktøy og tilbud er fleksible. Vi vet i dag at trening på eget lederskap har en direkte effekt og gir helt målbare resultater, forteller Frydenlund. 

Ledertrening når det passer for deg

Gjennom 15 års erfaring har Assessit sett et behov for å tilby sine tjenester på digitale flater. De har derfor satset tungt på å utvikle løsninger som kan supplere og utfordre tradisjonelle ledertreningsaktiviteter. 

Den digitale ledersimulatoren er skapt for å gi økt læringseffekt hos den enkelte leder og lederteam. 

– Ledere har i dag en hektisk og krevende arbeidshverdag. Vi har derfor skapt et verktøy hvor ledere kan trene når det passer dem, og hvor det passer dem. Det er ikke nok å bare tilby ledertrening som gir virkelighetsnær trening, forklarer Frydenlund. 

Stor variasjon i scenariene

Assessit Ledersimulator gir ledere muligheten til å trene digitalt – i en trygg, virtuell og spillbasert kontekst. Løsningen er også fleksibel. Du kan bruke den som en integrert del av et utviklingsprogram eller som et selvstendig treningskonsept.  

– Vi har gjort et omfattende arbeid med manuskriptutvikling og sørget for at simulatoren byr på et stort utvalg av dilemmaer og dialoger. Det gir et stort mulighetsrom for å trene på ulike realistiske situasjoner, forklarer Anders Haugeli Halvorsen, leder for innovasjon og forretningsutvikling hos Assessit. 

Skapt for å gi ledere forutsetninger for å lykkes

Halvorsen sier at den spillbaserte metoden øker sannsynligheten for at lederne blir motivert til å trene på situasjonene flere ganger.  

– Det vi søker å oppnå, er mengdetrening. Det er en stor fordel både for selve læringen og ikke minst for virksomhetene, som får ledere som er bedre rustet til å utføre ledergjerninger i hverdagen, sier han. 

Halvorsen peker på at både forskning og erfaringer viser at simulatorens mer morsomme tilnærming til trening, vekker mer engasjement sammenlignet med mer passive metoder. Derfor gir den større indre motivasjon, noe som igjen som bedrer læringseffekten. 

– Vi ønsker å gi folk bedre muligheter til å utvikle lederferdighetene. Vår samarbeidspartner Attensi er eksperter på dette området. Sammen har vi skapt et innovativt, faglig sterkt og etterspurt digitalt verktøy som bidrar til reell trening og målbare resultater. Dette er vi er veldig stolte av, sier Halvorsen. 

Relaterte innlegg

Spillsimulatoren som gir fleksibel ledertrening

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som gir ledertrening til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner.

Les mer

Fra målsetting til trening i ledersimulator - DSS

“Introduksjonen og bruken av ledersimulator både på samlingene og i treningsøyemed mellom samlingene, har gitt merverdi til programmet. Erfaringene er at lederne blir engasjert i treningssituasjonen med simulatoren og opplever spillet som relevant og virkelighetsnært.”

Les mer

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger