fbpx

Lederutvikling og endringsledelse som gir resultater

27 mai, 2019

Å få jobbe med noen som forstår virksomhetens forretningsbehov var avgjørende for Eiendomsmegler Vest da de skulle sette fokus på lederutvikling.

Assessit ble samarbeidspartner da Eiendomsmegler Vest skulle gire opp lederutviklingen. Det er et valg administrerende direktør Veslemøy Tvedt Fredriksen føler seg trygg på at var riktig.  

– Vi har gjort en rekke endringer for å kunne vokse og utvikle oss videre. Ledertreningen er en viktig del av arbeidet for å nå målene våre, sier hun. 

Hun forteller at offensive vekstmål merkes i organisasjonen på godt og vondt, og at de både prøver og feiler – og lærer – underveis.  

– God ledelse er ekstra viktig når ting er i endring. Ledertreningen har allerede gitt positive effekter. Det blir mye hardt arbeid fremover, men samtidig er det gøy å slå egne rekorder og se at vi beveger oss i riktig retning, sier Tvedt Fredriksen. 

Verdien av riktig samarbeidspartner

Veslemøy Tvedt Fredriksen er ikke i tvil om at hun valgte riktig samarbeidspartner da valget falt på Assessit. Da hun tok valget, stod hun overfor to ulike utfordringer: 

– Oppgaven var å skape et nytt team av ledere på regionnivå. I tillegg skulle vi skape en ny form for dialog og samarbeid for salgsledere. Disse er lokalisert på 20 ulike steder på Vestlandet og driver egne kontorer, forklarer hun. 

Behovet for å skape felles begreper og en felles forståelse for hva det vil si å være salgsleder i Eiendomsmegler Vest, gjorde at hun kom i prat med Sonja Hauan, daværende regionleder av konsulentselskapet Assessit på Vestlandet.  

Hauan hadde tidligere bidratt med prosesser rundt rekruttering for Eiendomsmegler Vest og vist god forståelse for bedriftens forretningsstrategi. 

– Hauan og jeg pratet ofte om organisasjonen vår, rekruttering, sammensetning av ledergruppe og strategi. Jeg skjønte raskt at jeg hadde møtt en som forstod utfordringene vi stod overfor, forteller Tvedt Fredriksen. 

Erfaringene fra samarbeidet med Assessit gjorde at Tvedt Fredriksen ble nysgjerrig på hva selskapet kunne bidra med også innenfor organisasjons- og lederutvikling. Det viste seg å bli første steg på en spennende reise. 

Veslemøy Tvedt Fredriksen, Adm. Dir. Eiendomsmegler Vest, er ikke i tvil om at hun valgte riktig samarbeidspartner da valget falt på Assessit. 

Fra pilotprosjekt til lederutvikling

– Vi startet med et opplegg på 3-4 måneder. Det inkluderte både felles samlinger og individuell oppfølging hvor salgslederne i en utvalgt region fikk personlig oppfølging. Tilbakemeldingene var kjempepositive, og vi så at salgslederne responderte så godt at vi ønsket å utvide konseptet, forteller Tvedt Fredriksen. 

Dermed bestemte hun seg for å fortsette samarbeidet med Assessit, denne gang for å jobbe med utvikling av ledergruppen.  

– Vi skal gå fra å være en gruppe ledere til å bli en ledergruppe, og finne ut hvordan vi skal jobbe sammen for å få mer ut av potensialet i gruppen og i organisasjonen, sier Tvedt Fredriksen. 

Hun mener at bevissthet rundt lederrollen og sitt eget bidrag er viktig. I det inngår både å se på hvilke styrker og svakheter man har, og selvinnsikt og refleksjoner rundt lederrollen.  

– Vi kan ikke alle ligge nede i maskinrommet for å skru på skruer og muttere. Vi må også sørge for at vi har tilstrekkelig oversikt, riktig retning og ikke minst tar gode valg, sier hun. 

– Det er viktig å samarbeide med noen som ser ting litt klarere og som mestrer kunststykket å prioritere. Relevante spørsmål som gjør at man må reflektere litt annerledes, er derfor ofte avgjørende for å få et fruktig samarbeid på ledernivå, fortsetter hun. 

Pragmatisk lederutvikling

Veslemøy Tvedt Fredriksen understreker at Eiendomsmegler Vest ønsker å skape en varig forbedring gjennom lederutviklingen og veiledningen. 

– Assesit har en forretnings- og ledererfaring som gjør at jeg aldri er i tvil om at de setter våre interesser foran egen metode. Det synes jeg er den virkelig store fordelen med dem. De går alltid direkte til kjernen av utfordringen og bruker ikke mye tid på innledninger og rammeverk. Det er veldig befriende, sier hun. 

Relaterte innlegg

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer.

Les mer

Når topplederen står i veien for utviklingen

Hva skjer hvis banebrytende innovasjoner fører til at ledere mister sine privilegier? Vil de da stanse utviklingen?

Les mer

Spillsimulatoren som gir fleksibel ledertrening

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som gir ledertrening til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger