fbpx

Derfor bør ledere lære av kriser

20 apr, 2023

Som leder må du være operativ i en krise. Hvis du også klarer å dra lærdommer av den, kan erfaringen gjøre deg og bedriften sterkere.

– Coronakrisen endret arbeidslivet og måten vi arbeider på. Hvis vi kan lære av erfaringene og spørre: «hva lærte vi av dette?», kan vi bruke krisen til utvikling av mennesker og samfunn, sier Kaja Eidet Eikeland i Assessit AS i et intervju med Ledernytt. 

Selv tiltrådte hun rollen som daglig leder i Assessit AS høsten 2019. Siden den gang har hun måttet håndtere det som har vært organisasjonens største krise noensinne med Corona-pandemien og nedstengningen av norsk næringsliv. 

Bruk kriser til å lære

– Etter corona sitter vi ikke i samme rom lenger. I stedet kommuniserer vi oftere via Teams og tar i bruk digitale løsninger, beskriver Eikeland.  

Med færre fysiske kontaktpunkter på arbeidsplassen må lederen være bevisst, mener hun. 

– Vis empati som leder og ikke undervurder de mellommenneskelige relasjonene. Se medarbeiderne dine. Informasjon er viktig, og min erfaring nå er at det aldri blir nok informasjon, sier Assessit-sjefen.    

Hun mener at det er viktig at ledere er operative i en krise. 

– Som leder kan du ikke bli handlingslammet. Med andre ord blir det viktig å være robust og ha mot også fremover. I rekruttering av nye ledere er dette egenskaper vi ser etter, forteller hun.  

Hun sier at viktige lederegenskaper for fremtiden handler om å tåle å stå i usikkerhet der endring er den nye normalen. Derfor er det viktig å forberede seg selv og organisasjonen på kriser, blant annet gjennom scenario-tenkning og alternative fremtidsbilder, og å ha en plan for å håndtere det. 

Eikeland konstaterer at kriser gjør at man blir skjerpet.  

– Det er utrolig hvor raskt vi mennesker lærer når vi må. På én uke var vi kastet langt inn i fremtiden digitalt, sier hun. 

I Assessit har de ukentlige møter på tvers av regioner og team, slik at alle vet hva de andre holder på med. 

– Corona skapte en vanvittig dugnadsånd og alle gjorde en kjempeinnsats. Samtidig er det viktig å komme sterkere ut av hver krise. Mitt råd er derfor å ta en gjennomgang: Hva lærte vi av denne krisen, og hvordan kan vi bruke dette videre? sier Eikeland. 

Har utviklet digital lederutvikling

Behovet for lederutvikling er konstant. Man blir aldri helt utlært, mener Eikeland. 

– Hvordan du skal håndtere kriser og lede i usikkerhet og på avstand, er alle elementer som må og kan læres. I Assessit handler lederutvikling om å utvikle mestring av de ferdighetene og situasjonene som avgjør om virksomheten overlever og lykkes, sier hun.   

Assessit har blant annet utviklet en digital ledersimulator basert på gamification og spillkonsepter. I den kan ledere trene på virkelighetsnære og konkrete situasjoner. Slik blir de bli bedre rustet til å drive effektiv ledelse. 

I rekruttering tilbyr Assessit også å bruke simulatoren som en del av utvelgelsen. På den måten får også kandidatene testet seg i og trent på lederrollen de skal inn i. 

Kultur for nyskapning

Kaja Eidet Eikeland har alltid vært interessert i teknologi og AI, og utdannet seg til ingeniør innen robotteknologi på 90-tallet.  

– Jeg motiveres av endringer og det komplekse, og er veldig nysgjerrig av natur. Det var en spennende tid. Og jeg ser at mye av det vi lærte da, kommer for fullt nå, forteller hun. 

Ingeniørbakgrunnen passer godt inn i Assessit der de jobber mye med innovasjon og teknologi, blant annet gjennom utvikling av egne apper og simulatorteknologi til bruk i lederutvikling og ved rekruttering av ledere.  

Selskapet hun leder har også en kultur for nytenkning og kort vei til beslutningene. 

– I ledergruppen har vi korte og ofte møter, der vi deler tanker, følelser, kreativitet og status på ulike aktiviteter og økonomi. Vi utveksler erfaringer og tar med oss det beste videre, sier Eikeland. 

Bruk av digitale løsninger til lederutvikling blir et viktig fokusområde for selskapet fremover. 

Rekruttering og lederutvikling med simulatorteknologi

– Med simulatorteknologi kan lederne trene på å bli bedre ledere. Vi lar dem øve på ulike scenarioer knyttet til det å være leder, forteller Eikeland. 

Hun mener det er viktig at ledere trener seg på å være leder og utvikler sitt lederskap gjennom trening og forbedring. Samtidig skal det være motiverende å utvikle lederferdigheter og trene på ulike situasjoner.  

– Når vi rekrutterer ledere bruker vi simulatoren til å trene på de ulike rollene lederen skal ha. Vi har mange moduler der de kan øve på ulike scenarioer, også hjemmefra. Det gir ofte lyst til å utøve mer av det de trener på, sier hun. 

Viktig med autonomi

Som leder er Eikeland opptatt av hva som driver andre mennesker. 

– Det er gøy å jobbe med folk som kan mer enn meg. Det å få til noe med andre er motiverende. Det er også viktig med autonomi og å legge til rette for utvikling av medarbeidere, forteller Eikeland. 

Hun mener at ledere bør gi medarbeiderne en høy grad av autonomi, og støtte ved behov. 

– Se talentene og gi dem albuerom til å utvikle seg. Det er viktig å delegere, men også å kaste ball med andre. I Assessit har vi en viktig husregel: Vi vil hverandre vel og tolker alt i beste mening. Med det i mente tar vi beslutninger og kommer oss raskt videre, sier Eikeland. 

Hun mener at du som leder må være uredd og tørre å stå i det ukjente. Det eneste som er konstant, er nemlig endring. 

– Det har vært mange tøffe beslutninger i forbindelse med corona. I en slik krise er det viktig at du har troen på at det du gjør er riktig, og at det gir effekt til noe som er større enn deg selv. Uttrykket «hold hodet kaldt og hjertet varmt» er noe jeg tar med meg i lederskapet mitt, sier Eikeland. 

Relaterte innlegg

Dette er fremtidens viktigste lederegenskaper

Å være leder er mer utfordrende og komplisert enn noen gang. Mot og genuin interesse for å forstå er noen av egenskapene som må til for å lykkes.

Les mer

Lena Nilsson som ny OLU- leder i Assessit

«Vi er så glade for å ha fått på plass Lena Nilsson som ny leder for vår avdeling Organisasjon – og lederutvikling (OLU) i Assessit. Hun har tidligere jobbet som seniorkonsulent i Assessit og vi synes det er ekstra fint at vi har så flinke folk internt. Lederskapet får en ekstra dimensjon og en god start ved at hun kjenner teamet og organisasjonen.

Les mer

5 feller du bør unngå som leder for fageksperter

Hvilken lederstil du velger er avgjørende for å lykkes med ledelse i en kunnskapsbedrift. Her er fem gode råd fra Lars Frydenlund i Assessit.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger