fbpx

Hvordan sikre god ledelse i fremtiden?

21 aug, 2021

Mye av det som påvirker virksomhetenes evne til å sikre god og effektiv ledelse fremover, handler om lederegenskaper som ikke synes på CV-en, sier Tove Gartland i Assessit. 

Digitalisering bidrar til store samfunnsmessige endringer, og ingen bransje eller sektor står uberørt. Derfor stilles stadig nye krav og forventninger til morgendagens ledere. 

– Først og fremst må vi innse hvilke enorme endringer vi står midt oppe i. Den teknologiske revolusjonen vil påvirke samfunnet vårt i minst like stor grad som den industrielle revolusjonen gjorde på 1800-tallet. Det opplever jeg at ikke alle har tatt helt innover seg, sier Tove Gartland. Hun er partner i Assessit og leder for executive search og lederutvelgelse. 

Hun legger til at det virker som at noen fortsatt tror at digitalisering kun handler om nettbutikker og mobile løsninger, mens sannheten er at endringene er langt mer altomgripende.  

Gartland oppfordrer ledere aktivt til å bidra til å øke forståelsen for hvordan de nye teknologiske mulighetene som robotteknologi, Artificial Intelligence og stordata-løsninger vil påvirke oss. 

–  Ledere bør sette seg inn i hvilke fantastiske handlingsrom som nå åpner seg. Som samfunn har vi en unik mulighet til å løse store utfordringer innen medisin, klima og matproduksjon. Plutselig kan vi ta tak i disse utfordringene med en kapasitet og intelligens som går utover den menneskelige hjernen, sier hun. 

Ledere bør skape entusiasme   

Gartland mener ledere bør snakke like mye om mulighetene som om utfordringene, og bidra til å skape entusiasme rundt ny teknologi. Det handler ikke lenger bare om endringsvilje, men også om endringsglede. 

– Skal du klare å levere som leder, bør du øve deg på å se på endring med glede. Det strider litt med hvordan vi mennesker er skrudd sammen. Men hvis du vil lykkes, bør du pushe deg selv på dette, anbefaler hun. 

Det gjelder også strukturelle endringer innad i organisasjonen. 

– Hvis virksomheten din vris mot løsere strukturer og større fleksibilitet, kan du ikke lenger lene autoriteten din på tittel og hierarki. Du må arbeide aktivt for å få med deg medarbeiderne, inspirere og være en rollemodell, forklarer hun. 

Synes ikke på CV-en 

Det finnes flere grep en virksomhet kan ta for å identifisere de lederne som er best egnet til å manøvrere gjennom det nye, digitale landskapet. 

Mange arbeidsgivere legger for mye vekt på kandidatens tidligere resultater og hvem de har jobbet for før, mener Gartland.  

Problemet med dette er at fortiden ikke gir svar på hvordan kandidaten vil prestere i fremtiden. Det finnes ingen garanti for at en leder som har levert godt tidligere vil fungere like bra under nye betingelser. Derfor er det mer nyttig å kartlegge kandidatens personlige egenskaper. 

– Ledere som skal bidra til innovasjon og utvikling scorer som regel høyt på egenskaper som åpenhet, nysgjerrighet og utforskertrang. De tør å pushe grensene, forteller Gartland.  

Hun legger til at folk som tar sjanser, av og til vil feile. Det kan resultere i negative medieoppslag, kritikk og fallende aksjekurser – ting som ofte teller negativt når bedrifter vurderer potensielle lederkandidater. 

– Det krever mot å satse på ledere som har tatt feil tidligere. Men fremtidens ledere må tørre å gå inn i ukjente farvann, mener Gartland. 

Nysgjerrighet kan øves opp  

Hvis du ikke er spesielt nysgjerrig av natur, kan du øve deg. Sett deg inn i hva som skjer, gå på seminarer, delta på webinarer, les, last ned apper og test dem; kort sagt: Kom deg ut av den teknologiske komfortsonen. 

– Vi ser heldigvis også en større vilje til å trekke yngre personer inn i lederteamene. Selv om mange godt voksne ledere er nysgjerrige og virkelig tar inn over seg de nye teknologiske mulighetene, kommer vi ikke unna at yngre mennesker i større grad har vokst opp i en digitalisert verden, sier hun. 

Relaterte innlegg

Dette er kravene til fremtidens CFO

Tradisjonelt har en CFO hovedsakelig hatt ansvaret for regnskap og finans og sørget for å ha rapporteringene i orden. I fremtiden vil kravene bli større.

Les mer

Slik rekrutterer du riktig leder for fremtiden

Dagens ledere står foran en rekke utfordringer. Hvordan finner du den riktige lederen til framtidens digitale utfordringer?

Les mer

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger