fbpx

De 6 viktigste lederegenskapene for fremtiden 

21 apr, 2020

Næringslivet byr på raske forandringer, nye markeder og ikke minst nye konkurrenter. Det stiller store krav til lederens egenskaper. 

Fremtiden er usikker og det eneste konstante er endring. For ledere betyr dette nye hverdager med nye arenaer og utfordringer.  

Virksomheter har bruk for forandringsglade, robuste, visjonære ledere som liker kompleksitet og – ikke minst – tar vare på seg selv, for å lede sitt team og virksomheten frem mot suksess. 

Seks lederegenskaper for fremtiden  

I denne artikkelen går seniorkonsulentene Solfrid Sæberg og Marianne Kirknes Stenslet i Assessit gjennom seks lederegenskaper som vil bli helt sentrale for å lykkes i fremtiden. 

1. Mot til å tåle motstand 

Fremtidens ledere må tørre å slippe kontrollen og stole på at medarbeiderne løser oppgavene og finner svarene. De tar de vanskelige kampene, og treffer beslutninger selv om det fullstendige grunnlaget mangler. 

– Mot handler om tryggheten til å tåle motstand og andre ytre faktorer lenge nok til å se at den ønskede effekten kommer, begynner Marianne Kirknes Stenslet.  

Hun bruker alpinisten Aleksander Aamodt Kilde for å illustrere poenget: 

– Når han kryper sammen i hockey i utforløypa, må han ha mot til å stole på at ferdighetene og forberedelsene tar ham helt til mål. Selv om løypa er isete og slagete og lårmuskulaturen skriker etter oksygen. Mot er ikke bare særdeles viktig i seg selv. Det kan også betraktes som en forutsetning for de andre egenskapene, forklarer hun. 

2. Evne til å formidle og kommunisere visjonen 

Visjonen er det faste siktepunktet for virksomhet, men veien dit er utydelig. Derfor må lederen evne å stake ut en retning for sine medarbeidere og vise vei. 

– Hvis ikke lederen kjenner visjonen, er det lett å rote seg bort. Lederens oppgave er å formidle visjonen til medarbeiderne, gjennom å være en rollemodell som utfører, viser og eksemplifiserer den. Det handler om historiefortelling og å leve ut merkevaren, slik eksempelvis Petter Stordalen gjør. Vi ser at dette er spesielt viktig for yngre medarbeidere i dag, sier Kirknes Stenslet. 

Tidligere hadde mange virksomheter kortsiktige og kvantitative målsetninger. Nå skrinlegger flere store selskaper sine tradisjonelle «performance rating»-systemer, og bytter dem ut med tillitsbaserte og styrkeorienterte utviklingssamtaler, påpeker hun. 

3. Ambisjoner til å skape noe større enn seg selv   

Ledere – især for fremtiden – må være ambisiøse og ha en driv til å lykkes og skape noe som er større enn seg selv. Derfor er slike ambisjoner en av de viktigste lederegenskapene. 

– Ledere må være ambisiøse nok til å sette mål i tråd med visjonen. Ikke så mye på egne vegne, men mer for virksomheten og samfunnet for øvrig, sier Solfrid Sæberg.  

Hun legger til at det handler om å bygge organisasjon for morgendagen, og å erkjenne at den tradisjonelle metodikken den har brukt til nå, ikke vil fungere i fremtiden. 

4. Indre stabilitet og ro 

En leder er avhengig av å være robust nok til å kunne handle i stressede situasjoner, samtidig som hen opptrer rolig og behersket, uten fare for å fryse til og bli handlingslammet.  

I arbeidshverdagen er jo stress og usikkerhet regelen snarere enn unntaket. Derfor kreves det en indre følelsesmessig stabilitet og ro, dette blir bare viktigere og viktigere for fremtidens næringsliv, forteller Kirknes Stenslet. 

– Robusthet handler mye om å prioritere tid til å fylle opp lageret slik at du kan prestere på topp til enhver tid. Det betyr også at du må lære deg å beskytte seg mot fristelsen om å alltid være tilgjengelig, sier hun. 

Et godt råd:  Ta godt vare på deg selv! 

Vi ser at mange ledere trenger å bli mer bevisste på å ta være på seg selv. Altså må du vite hva som er din restitusjonsmetodikk som gir beslutningsmuskelen din den nødvendige hvile.  

Endel har behov for å gjøre noe, mens andre må gjøre ingenting. Meditasjon er for eksempel en av de mest effektive måtene å få overskudd på.  

Det er viktig at du som leder prioriterer tid til å innarbeide en egen form for restitusjon som en vane. For de fleste av oss er det vanlig å undervurdere søvn og hva det gjør for vår restitusjon, forteller konsulentene. 

5. Motivasjon fra endring og kompleksitet 

Lederen må håndtere usikkerhet på daglig basis. Men det viser seg at ledere som trives med og motiveres av uklare rammer og situasjoner som innebærer endring, mestrer uoversiktlige og komplekse situasjoner bedre enn andre. 

– Smarte ledere presterer bedre i dagens samfunn på grunn av evnen til å håndtere mye informasjon samtidig. I tillegg trenger de mot til å treffe beslutninger selv om innsiktsgrunnlaget er blandet og mangelfullt samtidig som utfallet av avgjørelsen er uklart. I den tradisjonelle industrien var ledere der for å kontrollere medarbeiderne. Nå er organisasjoner prisgitt intern tillit, fleksibilitet og åpenhet, forteller Kirknes Stenslet og Sæberg. 

6. Nysgjerrighet på å teste ut løsninger 

Nysgjerrighet er med på å drive vekst fordi det oppstår nye muligheter og tjenester i kjølvannet av å stille gode spørsmål og skaffe seg ny kunnskap. 

– Morgendagens ledere må teste ut løsninger tidlig, forkaste det som ikke fungerer og forfølge det som har effekt. Det holder ikke å kopiere det som var best i går, for du må skape det som er best i morgen. Virksomheter trenger å tilrettelegge for og dyrke fram en kultur for genuin nysgjerrighet på samfunnet, trender og ikke minst kundene. Ledere må initiere intern kulturendring og avlære vaner når de skal trene opp nysgjerrighetsmuskelen, sier Kirknes Stenslet. 

Finnes det så en fasit eller formel på ledertalent? Vi vil ikke sette to streker under et svar, men kan illustrere det med denne formelen: 

Talent defineres som: «Holdninger, kunnskap, ferdigheter og kompetanser som kan få oss til å prestere i en gitt setting» 

Talentutvikling er motivasjon og høyere engasjement  

Definisjonen av talent knyttes til selskapets strategi og mål, og skal være med å underbygge den kulturen som er nødvendig for å nå målene. Det betyr at et talent defineres ulikt fra selskap til selskap.  

Gjennomføringen av talentutviklingen vil da være avhengig av bedriftens behov, størrelse, bransje og konkurransesituasjon. Fellesnevneren for talentutvikling er at det skal gi en vinn-vinn-situasjon for både bedrift og talenter. Det handler om ny motivasjon, høyere engasjement, større grad av involvering og om å nå nye mål sammen, forteller Sæberg. 

Relaterte innlegg

5 feller du bør unngå som leder for fageksperter

Hvilken lederstil du velger er avgjørende for å lykkes med ledelse i en kunnskapsbedrift. Her er fem gode råd fra Lars Frydenlund i Assessit.

Les mer

Spillsimulatoren som gir fleksibel ledertrening

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som gir ledertrening til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner.

Les mer

Lederegenskapene som trengs for å lykkes

Mot og et moralsk kompass er blant egenskapene unge ledere mener vil være viktigst for å lykkes i lederrollen i årene som kommer.

Les mer

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger