fbpx

Årets Unge Idrettsleder 2023

15 jun, 2023

I ti år har Assessit gjennomført den høythengende kåringen Årets Unge Ledere, der vi har testet, utfordret og utviklet de beste unge lederne i Norge.
Nå for ellevte gang ønsker vi å sette fokus på ungt lederskap i idretten.

Hvorfor kårer vi Årets Unge Idrettsleder?

Assessit kjenner seg godt igjen i idrettens verdier og ønsker å bidra til at flere unge ledere får utviklet sitt lederskap med et styrkebasert og positivt fokus.

Idrettens verdier og møteplasser er viktig for samfunnet vårt. Idrett er mer enn bare sport; det er helse, inkludering, mangfold, glede, mestring og samhold.

Mange av de unge lederne, både de frivillige og de betalte, er de som skaper de sosiale arenaene for våre barn. De sørger for at barn og ungdom blir sett, hørt og får utviklet seg sammen med andre i team og i fellesskap. Flere av de unge lederne er svært aktive i styreverv, klubber og kretser og de bidrar til at flere vil være med i idretten. Dere arbeid er uvurderlig og uten disse ildsjelene stopper idretten opp.

Assessit ønsker derfor, sammen med Norges idrettsforbund, å hedre og sette fokus på ungt lederskap i norsk idrett. Vi gratulerer de fem vinnerne:

De fem regionsvinnerne for Årets Unge Idrettsleder for 2023 er:

Tora Sundelin – Troms, Finmark og Nordland

Thea Skarbo Hegge – Trøndelag, Møre og Romsdal, Innlandet –

Thomas Moen – Vestland, Rogaland

Linn Kristin Dale Kylland – Agder, Vestfold og Telemark

Abdinor Mahamed – Oslo, Viken

Se hvor overrasket de unge lederne ble da de vant:

Kåringen har bærekraft som fokus

08. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Assessit er et ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og leder- og organisasjonsutvikling. Vi er med på å skape arbeidsplasser av god kvalitet, og sørger for et fast og trygt og utviklende arbeidsliv for samfunn – og næringsliv.

Assessit har gjennom 10 år gjennomført kåringen Årets Unge leder. Årlig har minst 100 unge ledere gjennomgått full assessment hos Assessit. Dette har vært vårt bidrag til utvikling og annerkjennelse av dyktige unge ledere for å fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst i arbeidslivet. Dette har gitt økonomisk gevinst for mange virksomheter.

Årets Unge Idrettsleder er en spin-off av konseptet og vil ha fokus på å utvikle unge ledere til idretten og videre nærings – og samfunnsliv.

05. Likestilling mellom kjønnene

Prosessen for kåringen er digital og kjønnsnøytral. Assessit er sitt ansvar bevisst og vi vil gjennom våre leveranser og prosesser ta en aktiv rolle i å sikre likestilling mellom kjønnene, samt lik lønn for likt arbeid.  Ved å bruke evidensbasert metodikk og verktøy minsker vi bevisste og ubevisste fordommer relatert til kjønn, etnisitet, alder osv. Alle våre rådgivere er sertifiserte testrådgivere.

17. Samarbeid for å nå målene

Gjennom innovasjon, teknologi og bærekraft skal vi samarbeide med våre kunder og underleverandører for å finne løsninger som er mest mulig miljøvennlige og som setter ledelse på dagsorden.

Assessit har gjennom innovasjon og teknologi kommet opp med produkter som bidrar til bærekraftig utvikling, blant annet en digital ledertrenersimulator, apper, og diverse webinarer, samt gjennomføring av en fullverdig digital rekrutteringsprosess. Disse innovative verktøyene har vært en vesentlig årsak til at Assessit kan gjennomføre og samarbeide med Norges idrettsforbund om Årets Unge Idrettsleder.

Juryen har lagt vekt på fremtidens lederkompetanser

Verden er i rask endring, der teknologi, ChatGPT og OpenAI effektiviserer og automatiserer hvordan vi jobber. Vi vil trenge flere ledere med empati og relasjonell kompetanse, ledere som gir andre tillit og høy grad av autonomi og som samtidig er støttende for de rundt seg.

Fremtidens ledere unngår festtaler og tomme løfter, de «bretter opp ermene» og viser og gjør. Juryen ser etter robuste ledere som tåler endringer i en volatil verden, som har genuin omtanke for andre og som går foran som godt eksempel.

Fremtidens ledere må ha fokus på bærekraft, mangfold, inkludering og psykologisk trygghet som skaper innovasjon og entusiasme. De får forskjellige mennesker, kulturer og generasjoner til å jobbe sammen mot felles mål.

Vi ønsker robuste, glade og optimistiske ledere som gir positiv energi og som ser helheten og den enkelte, og som knytter dette opp mot visjonære mål og strategier.

Juryen består av:

Bente Engelhardtsen Widding, Markedsrådgiver NIF

Marianne Kirknes Stenslet, Leder HR og Kultur NIF

Sara Stokken Rott, Styremedlem NIF

Kjetil Borch, Verdensmester RoingAmbassadør for prosjektet,

Kaja Eikeland, Adm.dir Assessit

Prosessen

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne og hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit tror på økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse og ved å rekruttere de riktige menneskene.

Assessit er i front med å utvikle innovative og digitale løsninger for ledelse og dette ønsker vi at de unge lederne i idretten skal få prøve.

Assessit har designet en landingsside der de unge lederne melder seg på kåringen. Vi bruker et heldigitalt system for å gjennomføre prosessen videre. De unge idrettslederne går gjennom flere steg i prosessen og må reflektere over sitt eget lederskap

Kandidatene må laste opp CV’en sin, svare på spørsmål og sende inn filmer av seg selv der de svarer ut spørsmål knyttet til lederskap og idrettens verdier, samt skrive prosa om hvordan de setter retning for norsk idrett og hvorfor deres bidrag er viktig og hvorfor de vil være ledere. De får mulighet til å stille oss spørsmål og kommunisere med oss underveis. Svarer man ikke på spørsmål og film diskvalifiseres man fra prosessen.

Underveis i prosessen får de unge lederne flere videoer tilbake fra oss, både fra Idrettspresidenten i NIF og fra styremedlemmer i NIF og de får også samtaler og intervjuer med Adm. Dir i Assessit.

Der takker vi for deltagelsen og inspirerer til å fortsette ledersporet og diskuterer fremtidens lederkompetanser.

Senere i prosessen får de unge lederne mulighet til å bli med på 4 webinarer der de lærer om styrkebasert ledelse og feedback kultur. Vi ønsker at alle skal ha lært noe i prosessen og sitte igjen med verdi for deltagelsen.

Vi ønsker å fokusere på ledere fra hele landet og derfor kårer vi først 5 regionsvinnere. Av disse 5 skal det igjen kåres 1 vinner som vil få reise til NM veka og få overrekkelse på «scenen» og gjort stas på der.

For vinnerne vanker det premier og en opplevelse for livet.

 

Assessit heier på ungt lederskap!

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger