fbpx

Sund kommune

Felles plattform for utøvelse av ledelse

Assessit leverte kultur-, organisasjons- og ledelsesutvikling der målet er at Sund kommune skal være den beste kommunen i Norge å bo i. For å nå målet jobbet vi på flere nivåer; med utvikling av toppledergruppen og lederutvikling for alle ledere samt tillitsvalgte i kommunen. Vi etablerte ny og felles lederkultur bygget på styrkebasert utvikling, basert på kommunenes verdier. Assessit utviklet skreddersydde opplegg og fasiliterte ledersamlinger for topp- og mellomledere og basisgruppesamlinger, samt rådgivning og sparring på toppledernivå.

Sund opplever at Assessit har vore lydhøyre og fleksible på tanker og ønsker. Samstundes har med opplevd Assessit som direkte med stor fagleg integritet kva gjeld råd og feedback.

Stig Arne Thune, Rådmann

Det viktigste resultatet så langt er at lederne har fått en felles plattform for utøvelse av ledelse, og er omforent om hva som fører til måloppnåelse. Lederne har også blitt bedre kjent med hverandre og har derfor utviklet en felles kultur på tvers av tjenesteområdene.

Faktaboks

Fagområde
Kultur-, organisasjons- og ledelsesutvikling.

Om kunden
Sund kommune ligger i Hordaland og har ca. 7000 innbyggere.