fbpx

Subsea7 AS

Ansatte ut i arbeid med Outplacement-tjenester

Assessit hjelper Subsea7 AS med gjennomføring av omstillingsprosesser både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Prosessene er pågående og målet om å få ansatte raskt ut i arbeid nås kontinuerlig.

Omstillingsprosessene innebærer Outplacement-tjenester for mer enn 350 ansatte som har blitt overflødig i selskapet. Assessit tilbyr individuelle samtaleforløp med ansatte som ønsket å benytte seg av tjenesten. Samtaleforløpene har hatt fokus på innsikt, kompetanse og trening i å mestre situasjonen rundt det å bli overflødig. Fokus har vært på situasjonsmestring, aktiv jobbsøking, styrkebasert kompetansekartlegging, intervjutrening og motivasjon til å søke nytt arbeid. Det har vært tilrettelagt for individuelle tilpasninger i forløpene ved behov.

Totalt har 9 konsulenter fra Assessit vært involvert i leveransene i Oslo, Stavanger, Ålesund, Grimstad og Kristiansand.  Arbeidet startet november 2014 og er pågående.

Faktaboks

Fagområde
Omstillings- og Outplacement-tjenester

Om kunden
Subsea AS er leverandør av konstruksjon og tjenester til offshore-industrien og en av verdens ledende på sitt felt.