fbpx

Styrerekruttering

Om tjenesten

Assessit bistår i styrevalueringer og rekruttering av nye styremedlemmer til både private og offentlig eide virksomheter.

Et godt sammensatt styre er avgjørende for ivaretagelse av eiernes interesser og virksomhetens langsiktige resultater. Kravene til styremedlemmers kompetanse og ansvar er økende, hvilket stiller strenge krav til vurdering av aktuelle kandidater.  Assessit har fokus på å sette sammen komplementære styrer, som både kan ivareta styrets kontrollfunksjon og gi retning i strategiske valg.

Ved rekruttering av nye styremedlemmer gjør vi først en grundig evaluering av det eksisterende styrets kompetanseprofil, virksomhetens strategi og utfordringer, og spesielle områder som vil være aktuelt for det nye styret å fokusere på. Basert på dette utarbeides en presentasjon av virksomheten og en spesifikasjon av de kompetanser og egenskaper som styrekandidatene skal vurderes opp mot.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om styreevaluering og rekruttering av nye styremedlemmer.

Bransjer vi jobber med 

OFFENTLIG SEKTOR

Større krav fra kunder og brukere av offentlige tjenester og organer. Dette tilsier at en må lede team med høy faglig kompetanse og ofte tverrfaglige team. Det anses som vanskelig å rekruttere fageksperter i et begrenset marked og det blir viktig å utvikle og motivere eksisterende team til endringer.

Digitaliseringen er heller ikke enhetlig gjennomført og ledere må kunne sjonglere mellom ulike informasjonsplattformer samtidig som en må forholde seg til nye.

Digitalisering vil føre til reduksjon av totalt antall ansatte, endring av kompetansekrav, leder må forholde seg til raskere endringer og et større internasjonalt/globalt perspektiv.

TJENESTEYTENDE

Vi i Assessit har gjennomført en lang rekke prosjekter og oppdrag til både større og mindre kunder i tjenesteytende sektor i løpet av de siste 20 årene. Hos Assessit har vi kompetente konsulenter som har erfaring nettopp fra denne sektoren – en sektor som er i sterk vekst og omstilling, en bransje hvor mange må tilpasse seg en digital hverdag. Det kreves at det tenkes nytt – på alle nivåer av organisasjonen. Har du lyst å høre mer om vår erfaring, tanker om fremtiden og hvordan vi håndterer oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

BYGG & EIENDOM

Vi i Assessit har kompetente konsulenter med egen erfaring fra bransjen – de kjenner utfordringene, bransjen og fremtidens muligheter. I løpet av de siste 20 årene har vi gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innen bygg og eiendom.  Det er blant annet innenfor entreprenør, rådgivende ingeniører, eiendomsforvaltere og -utbyggere samt leverandører til bransjen. Har du lyst å høre mer om de oppdrag vi har løst og hvordan vi jobber med våre kunder? Da er det bare å kontakte oss.

FINANS

Assessit har gjennomført en rekke prosjekter og oppdrag til både store og mindre kunder innen bank og finans i løpet av de siste snart 20 år. Hos Assessit har vi erfarne konsulenter som har arbeidet i finansbransjen og som rådgivere for bransjen.

På denne linken kan du se utvalgte kundeprosjekter som vi har arbeidet med. Har du lyst å høre mer om vår erfaring innen finansbransjen og hvordan vi håndterer oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

RETAIL

I løpet av de siste snart 20 år har Assessit sine konsulenter gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innen Retail. Vi har spesialiserte konsulenter med spesifikk erfaring innenfor nettopp denne bransjen som bruker egen erfaring og nettverk til å løse kompliserte oppdrag for våre kunder. Har du lyst å høre mer om vår erfaring og metoder? Da er det bare å kontakte oss.

IT & TELECOM

I de seneste 20 år har vi i Assessit gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innenfor IT- og Telecomsektoren. Hos Assessit har vi erfarne konsulenter som tidligere selv har jobbet innen IT og Telecom og fungert som rådgivere til bransjen. IT og Telecom er bransjer under store endringer blant annet gjennom ny teknologi og digitalisering / IT og Telecom er bransjer som befinner seg under store endringer blant annet gjennom ny teknologi og digitalisering. Dette utfordrer generelt etablerte løsninger og setter store krav til nye tanker og måter å jobbe på, både for organisasjoner og for ledere. 

Har du lyst å høre mer om vår erfaring og hvordan vi håndterer konkrete oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

ENERGI

Energisektoren er i sterk endring. Bransjen er preget av strenge krav til eksempelvis miljøvennlighet og effektivitet. Assessit har i løpet av de siste snart 20 årene gjennomført en rekke prosjekter og oppdrag for store og små kunder innen energibransjen. Hos Assessit har vi erfarne konsulenter med egen erfaring fra bransjen med stor innsikt og bredt nettverk. Vil du vite mer om hvordan vi håndterer oppdrag og høre mer om hva vi kan bistå med? Da er det bare å kontakte oss.

KULTUR

I løpet av de siste 20 årene har vi i Assessit gjennomført en lang rekke krevende prosjekter og oppdrag til både større og mindre kunder innenfor kultursektoren og ideelle organisasjoner. Våre erfarne konsulenter har gjennomført norske og internasjonale krevende prosjekter og oppdrag. Både kultursektoren og ideelle organisasjoner er preget av komplekse utfordringer og må også forholde seg til sitt samfunnsansvar.

Har du lyst å høre mer om vår erfaring og hvordan vi håndterer konkrete oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

HEALTHCARE

I løpet av de siste 20 årene har vi i Assessit gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innen Healthcare. Konkret har vi arbeidet med sykehus, legemidler og apoteker, samt med tjenesteytende aktører innen begrepet Healthcare. Dette har vi kunne gjøre da vi i Assessit har erfarne konsulenter som tidligere selv har jobbet eller vært rådgivere innen denne sektoren.

Har du lyst å høre mer om vår erfaring og hvordan vi håndterer konkrete oppdrag? Da er det bare å kontakte oss.

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med Styrerekruttering? Ta kontakt