fbpx

Styrerekruttering

Om tjenesten

Styrerekruttering

Assessit bistår i styrevalueringer og rekruttering av nye styremedlemmer til både private og offentlig eide virksomheter.

Et godt sammensatt styre er avgjørende for ivaretagelse av eiernes interesser og virksomhetens langsiktige resultater. Kravene til styremedlemmers kompetanse og ansvar er økende, hvilket stiller strenge krav til vurdering av aktuelle kandidater.  Assessit har fokus på å sette sammen komplementære styrer, som både kan ivareta styrets kontrollfunksjon og gi retning i strategiske valg.

Ved rekruttering av nye styremedlemmer gjør vi først en grundig evaluering av det eksisterende styrets kompetanseprofil, virksomhetens strategi og utfordringer, og spesielle områder som vil være aktuelt for det nye styret å fokusere på. Basert på dette utarbeides en presentasjon av virksomheten og en spesifikasjon av de kompetanser og egenskaper som styrekandidatene skal vurderes opp mot.

Assessit har som et av Nordens største og ledende miljø innen search og seleksjon av ledere et betydelig nettverk av aktuelle styrekandidater. Gjennom systematiske fokus på identifisering av dyktige  kvinnelige kandidater, yngre ledere og ledere fra hele Norden, kan vi også sikre styreutvelgelse som ivaretar både kompetanse og mangfold. Ta gjerne kontakt for mer informasjon om styreevaluering og rekruttering av nye styremedlemmer.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om styreevaluering og rekruttering av nye styremedlemmer.

Ta kontakt

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med Styrerekruttering? Ta kontakt