fbpx

Ønsker du å være med på utviklingen av fremtidens energiløsninger i Norge og verden?

Statnett spiller en avgjørende rolle i å sikre en trygg og bærekraftig overføring av elektrisk kraft i Norge og Europa. For at Norge skal lykkes med grønn omstilling og nå klimamålene er det avgjørende at vi i Statnett lykkes med vårt oppdrag. Store endringer i kraftsystemet krever utvikling og nye løsninger i systemdriften – derfor er Statnett nå inne i en periode med store automatiserings- og digitaliseringsoppgaver for det norske kraftsystemet.

På veien mot det grønne taktskiftet ser vi nå etter flere dyktige og engasjerte medarbeidere innen systemdrift, hvor du vil spille en sentral rolle i å sikre stabilitet og sikkerhet i landets kraftsystem. Som ansatt i Statnett vil du være med på å sikre en pålitelig og bærekraftig kraftforsyning, og bidra til å forme fremtiden for energiløsninger – både i Norge og verden. Dersom du ønsker å jobbe med noen av de mest spennende og komplekse prosjektene i kraftbransjen, kan dette være muligheten for deg.

Vi har behov for din kompetanse!

På grunn av forretningsområdets varierte ansvarsområder og arbeidsoppgaver, søker vi etter flere nye medarbeidere med ulike kompetanseområder og interessefelt. Er du sivilingeniør/ingeniør innen elkraft, energi, datateknologi eller industriell økonomi har du en spennende bakgrunn for oss. Vi er også interessert i å komme i kontakt med deg som har økonomisk utdanning og som har hatt roller som prosess-/produkteier i kraftbransjen eller lignende. Med på laget har vi behov for både erfarne og nyutdannede.

Akkurat nå er vi midt i den største og mest komplekse automatiseringen som skjer i Norge.

– Fordi Statnett er en stor arbeidsgiver, er det muligheter for å utvikle seg innen mange forskjellige områder, enten du ønsker å bli prosjektleder eller ekspert. Det er gode muligheter for å forme sin egen arbeidshverdag og karrierevei. I Statnett er det muligheter for å vokse i sin rolle og få ansvar.
Ida Eriksson

Seniorrådgiver, Statnett

Hva er NBM?

Nordic Balancing Model (NBM) er vår satsing på automatiseringen av sanntidsdriften i det nordiske kraftsystemet. Vi skal lage automatiserte løsninger som skal fungere til enhver tid, og sørge for at markedene og fysikken i kraftsystemet spiller sammen på best mulig måte. Dette er den største endringen av systemdriften vi har gjort – så her må vi løse mange komplekse oppgaver i et stort fellesskap for å lykkes.

Kraftmarkedet

Kraftmarkedet handler om å holde balansen. For at systemet skal fungere, må det være balanse mellom hvor mye vi bruker og hvor mye strøm vi produserer hvert år, året rundt.

Utvikling av kraftsystemet

Gjennom rollen som systemansvarlig har Statnett et helhetlig ansvar for rasjonell drift og utvikling av kraftsystemet og kraftmarkedet. Her kan du lese mer om våre utviklingsplaner.

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar i Statnett handler om å ta ansvar for mennesker, samfunn og miljø. Vi skal gjøre de rette tingene og vi skal utføre dem på riktig måte. Det betyr at vi skal løse våre oppgaver på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte.

Våre verdier: Vi leverer har mot gjør det sammen

Statnett er ansvarlig for å bygge, drifte og vedlikeholde det norske kraftsystemet. Vi er et statsforetak eid av staten ved Olje- og energidepartementet. Vårt oppdrag er å sikre strømforsyningen gjennom drift, overvåking og beredskap døgnet rundt. Vi skal også legge til rette for å realisere Norges klimamål, og for verdiskapning for våre kunder og samfunnet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med en av våre konsulenter

Per Gauslaa

Partner, Assessit AS
per.gauslaa@assessit.no
+47 977 75 649

Ina Nafstad

Manager, Assessit AS
ina.nafstad@assessit.no
+47 911 08 680

Helene Nylende Sørli

Manager, Assessit AS
helene.sorlie@assessit.no
+47 404 84 045