Retail

Om bransjen

I løpet av de siste snart 15 år har Assessit sine konsulenter gjennomført en lang rekke oppdrag og prosjekter for virksomheter innen Retail. Vi har spesialiserte konsulenter med spesifikk erfaring innenfor nettopp denne bransjen som bruker egen erfaring og nettverk til å løse kompliserte oppdrag for våre kunder. Har du lyst å høre mer om vår erfaring og metoder? Da er det bare å kontakte oss.

Referansecases

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

les mer

Retail

Vi har rekruttert svært mange ledere og medarbeidere for leverandører, distributører, franchiseselskaper og egeneide kjeder

les mer