fbpx

Referansecaser

Franzefoss AS

Franzefoss AS valgte Assessit til å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse for hele organisasjonen. Forut for undersøkelsen måtte vi utvikle et spørreskjema for Franzefoss tilpasset selskapet verdier og utfordringer.

Making Waves

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves.

AddSecure

Assessit har vært partner for integrering- og utvikling av organisasjonskultur i fusjonen mellom Safetel og Multicom. Målet var en vellykket fusjon for det nye konsernet, AddSecure.

Apotek 1

Assessit planlegger og gjennomfører i samarbeid med HR et ledelsesutviklingsprogram med tre samlinger over to dager. Formålet er at lederne skal bli tryggere og tydeligere i lederrollen, bedre til å motivere og engasjere medarbeiderne og øke selvinnsikten.

IT og Telekom

Assessit har bistått i rekruttering av sentrale ledere og medarbeidere til rene IT-selskaper og til IT-avdelinger i små og store virksomheter.

Helsesektoren

Bransjen er omfattende med store komplekse virksomheter og med mange små spennende gründerselskaper. Vi har i hovedsak arbeidet med forretningsmessige stillinger, men har også bistått innenfor enkelte helsefaglige områder.

Tjenesteytende

Vi har utført krevende vurdering- og seleksjonsprosesser i selskaper som kjennetegnes av høyt utdannede medarbeidere og i selskaper som leverer enklere tjenester.

Retail

Vi har rekruttert svært mange ledere og medarbeidere for leverandører, distributører, franchiseselskaper og egeneide kjeder

Offentlig sektor

Assessit har utført en rekke oppdrag for departementer, underliggende etater og kommuner

Finanssektoren

Vi har bistått store og små banker, forsikringsselskaper og øvrige aktører i finansmarkedet med både toppledere, mellomledere, rådgivere og fagspesialister.

Energi

Assessit samarbeider med små og store selskaper i hele verdikjeden knyttet til energisektoren. Vi har bistått med å identifisere kritisk spisskompetanse og løst et utall oppdrag gjennom krevende internasjonale søk etter kandidater.

Bygg, anlegg og eiendom

Assessit har bistått mange ulike aktører innen bygg, anlegg og eiendom. Oppdragene har i hovedsak blitt løst med Executive Search, hvorav enkelte i kombinasjon med annonsering i utvalgte media.

Arcus

Fra 2014 har Assessit vært strategisk samarbeidspartner for Arcus Gruppen for å utvikle ledelse og ledelseskultur. Fem av våre konsulenter har siden jobbet tett med konsernledelsen og HR.

BDO

Assessit har samarbeidet med BDO siden 2014, og oppdraget pågår fortsatt. I samarbeid med oppdragsgiver har vi utviklet og gjennomført lederutviklingsprogrammer med samlinger for partnere og managere. Formålet er at ledere får utvidet repertoar og er tryggere i rollen.

DNB Finans

Assessit hjelper DNB Finans å nå målet om én felles og sterkere kultur, der salg og kunsten å møte kunden er i fokus. Målgruppene er toppledergruppen, alle ledere i Skandinavia, ansatte i DNB Finans og relevante enheter i konsernet.

Subsea7 AS

Assessit hjelper Subsea7 AS med gjennomføring av omstillingsprosesser både på arbeidsgiver og arbeidstakersiden. Prosessene er pågående og målet om å få ansatte raskt ut i arbeid nås kontinuerlig.

Redd Barna

Vi har siden våren 2014 levert et opplegg for ledelses- og kulturutvikling i Redd Barna. Formålet er å integrere ledelsesutviklingen i utvikling av virksomheten. Prosessen involverer toppledelsen, alle seksjonsledere og teamledere

Flyktninghjelpen

Assessit er strategisk samarbeidspartner for Flyktninghjelpen, og har levert mange tjenester over flere år. Eksempelvis talentlederprogram og lederutvikling av topp- og mellomledere i Oslo og globalt.

Sund kommune

Assessit leverte kultur-, organisasjons- og ledelsesutvikling der målet er at Sund kommune skal være den beste kommunen i Norge å bo i. For å nå målet jobbet vi på flere nivåer; med utvikling av toppledergruppen og lederutvikling for alle ledere samt tillitsvalgte i kommunen.

Patentstyret

Utvikling og gjennomføring av lederutvikling for 25 ledere i samarbeid med Patenstyrets HR-avdeling. Formålet var å styrke ledernes gjennomføringsevne og evnen til å legge til rette for læring og utvikling. Opplegget bygger på et systemteoretisk og styrkebasert faglig fundament.

Bekk Consulting

Assessit har utviklet et Managerprogram for Bekk. Målet var at managerne skulle bli bedre og tryggere i rollen, utvikle de som kommer etter, samt motivere til kontinuerlig læring.
«Bekk er svært godt fornøyd med Assessit, de levere alltid på tid og i henhold til avtale»
– Hanne Engen, direktør for HR, informasjon og administrasjon