fbpx

Redd Barna

Økt samspill gir resultater

Vi har siden våren 2014 levert et opplegg for ledelses- og kulturutvikling i Redd Barna. Formålet er å integrere ledelsesutviklingen i utvikling av virksomheten. Prosessen involverer toppledelsen, alle seksjonsledere og teamledere. Her kombineres kulturutvikling med fokusert oppmerksomhet på to verdier. Prosessen består av moduler for alle mellomlederne, utviklingsprosess for toppledergruppen og egne samlinger («lederforum») for alle lederne sammen. Vi har jobbet med styrkebasert utvikling forankret i de to verdiene og innført regelmessige 1:1 samtaler.

Tilbakemeldingene så langt er særdeles positive. Avdelinger og seksjoner er for lengst i gang med kulturendringen, samspillsprosesser er i gang, møtedisiplinen er bedret og medarbeiderengasjementet har økt. Samspillet mellom ledernivåene og ulike funksjoner er betydelig styrket og var en sterk medvirkende årsak til at Redd Barna fikk en historisk stor bevilgning fra Norad.

Faktaboks

Fagområde
Ledelse- og kulturutvikling

Om kunden
Redd Barna er en frivillig, medlemsstyrt rettighetsorganisasjon som er partipolitisk og religiøst nøytral.