fbpx

Patentstyret

Styrket gjennomføringsevne for utvidet ledergruppe

Utvikling og gjennomføring av lederutvikling for 25 ledere i samarbeid med Patenstyrets HR-avdeling. Formålet var å styrke ledernes gjennomføringsevne og evnen til å legge til rette for læring og utvikling. Opplegget bygger på et systemteoretisk og styrkebasert faglig fundament.  Utviklingsopplegget besto av fire samlinger med oppstart 2014 og avslutning sommeren 2015:

  • «Meg som leder» – styrkebasert strategi og den enkeltes rolle og visjoner for organisasjonen og seg selv som leder
  • «Styrkebasert ledelse av medarbeidere» – for motivasjon og økt gjennomføringsevne
  • «Økt gjennomføringsevne»
  • «Fremtiden» – integrere læringen og sikre videre utvikling.

Noen suksesskriterier:

  • Tett samarbeid med HR og organisasjonen
  • Gjøre stoffet relevant for arbeidshverdagen
  • Styrkebasert utvikling som rød tråd

Assessit har også bistått med måling av jobbengasjement og train-the-trainer workshop med opplegg for selvledelse.

Faktaboks

Fagområde
Lederutvikling

Om kunden
Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier.