fbpx

Hvorfor er dere partner i Årets Unge Ledere? 
Fordi det gir oss en mulighet til å treffe og lære å kjenne unge ledere som skal være med og forme samfunnet vårt fremover. Organisasjonen Lederne kan mye om god ledelse.

God ledelse skaper verdier for Norge og trivsel på små og store arbeidsplasser. Med gode ledere får vi færre konflikter. Gode ledere bygger et bedre samfunn.

Hvem er Lederne?
Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere i norsk arbeidsliv. Vi tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Ledernes visjon er å bygge gode ledere.

Hva er det dere gjør for deres medlemmer?
Lederne tilbyr lederutvikling og tilhørighet for ledere på tvers av bransjer og på alle nivå. Lederne skal bygge bro og fremme lederes interesser i arbeidslivet. Sammen skal vi bidra til mangfold og skape rammer for god ledelse.

Hvorfor bør man lære Lederne bedre å kjenne som ung leder?
Som leder uansett alder kommer det situasjoner der du trenger nettverk, kompetanseheving og rådgivning på blant annet lønn, forhandlinger og jus. Synet på ledelse endrer seg i takt med endringene i arbeidslivet. Ledelse handler om noe vi gjør – ikke bare om den tradisjonelle begrensningen til personalansvar og titler.

Lederne holder deg oppdatert på god ledelse, hjelper deg med å bygge ditt nettverk og bistår når du har behov for rådgivning. Du er hjertelig velkommen, og finner mer informasjon på www.lederne.no!