fbpx

«Årets Unge Leder var en erfaring som foruten å gi meg mye inspirasjon i forhold til å utvikle eget lederskap, bidro til muligheten for å knytte et interessant nettverk på tvers av bransjer som jeg har glede av den dag i dag.»
Marianne Rygvold Karlsen, Partner og leder av BDO Rådgivning i Trondheim

«Gjennom å være med som kandidat i Årets Unge leder lærte jeg mye om meg selv og mine styrker og svakheter. Tilbakemeldingene fra mine ledere og medarbeidere var kjempe nyttig. Testingen hos Assessit ga meg verdifull erfaring om hvordan jeg presterer og takler press og nye utfordringer. For oss som var flere kandidater fra samme selskap ga det mye at vi kunne diskutere dette i etterkant og dele erfaringene. Det at vi var flere gjorde oss bedre i stand til å ta med mer av det vi lærte tilbake til BDO. Det var også veldig spennende å møte de andre deltakerne og høre om deres hverdag og erfaringer.»
– Cathrine Sæther Karlsen, Senior Manager i BDO Revisjon Oslo

Hvorfor er dere sponsorer for Årets Unge Ledere 2015?
Vi har hatt med kandidater i Årets Unge Leder over flere år. Vår administrerende direktør kom høyt på listen det året han deltok. Våre andre kandidater har ikke utmerket seg like skarpt, men alle har hatt stor glede av å delta. De har opplevd det som en flott mulighet til egen utvikling – og de har tatt med seg mye av læringen tilbake til BDO. God ledelse handler ikke om maks antall år med erfaring – det handler om så mye mer. Våre yngste ledertalenter får muligheter og blir satset på – og de vokser enormt fort med ansvaret lederrollen innebærer. Vi liker konseptet bak Årets Unge Leder og vi liker anledningen til å gi våre flinke talenter en ekstra utfordring og utvikling – utelukkende med fokus på god ledelse. Derfor er vi sponsorer for Årets Unge Ledere 2015.

Hva gjør at dere ser det som en fordel for deres bedrift å være representert?
Fokuset på god ledelse og unge ledere/talenter treffer oss godt. Vi jobber med dette hver eneste dag. Vi synes at det å være med på Årets Unge Leder gir oss en flott mulighet til å sette god ledelse og utviklingen av ledertalenter på agendaen – både internt og eksternt. Vi ser på oss selv som en utfordrer i bransjen. Når vi rekrutterer nye medarbeidere, ser vi blant annet etter de som har utfordrermentaliteten med seg. Vi tror at det er en sammenheng mellom det å være en utfordrer og det å være leder i ung alder. Men skal tørre å stikke hodet frem og si sin mening, men skal være modig nok til å utfordre etablerte sannheter og man skal ha en faglig og sosial trygghet. Som leder er det en viktig oppgave det å utfordre både seg selv, medarbeidere og ledelse, og som ung leder blir ikke dette mindre viktig. At vi i BDO er representert her føles derfor helt naturlig!

 

Hva betyr god ledelse for dere i deres virksomhet?
I BDO styrer vi alt rundt leder- og medarbeiderutvikling fra en kompetansemodell som består av seks kompetanseområder. Disse kompetanseområdene betyr hver for seg og i sum alt for i hvilken grad medarbeiderne og lederne våre lykkes – og hvordan BDO lykkes i markedet. Ledelseskompetanse er ett av de seks områdene. Vi skal ha høy ledelseskompetanse på alle nivå i organisasjonen vår. Det handler blant annet om å lede seg selv, lede andre, lede endring og utvikling – og om å lede forretning. Vi skal ha engasjerte og kompetente medarbeidere og ledere – det er på den måten vi lykkes i det vi gjør. Godt ledelse og gode medarbeidere er nøkkelen.

BDO er et av landets største og ledende kompetansehus innen revisjon og rådgiving. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor våre fire forretningsområder revisjon, skatt og avgift, rådgivning og regnskap. Seniorkompetanse og partnernærhet til kundene i dedikerte og leveransedyktige team, kjennetegner vår måte å jobbe på. Vårt internasjonale nettverk bygger på et europeisk fundament. Dette er vår basis for å tilby kompetanse og tjenester tilpasset behovene og utfordringene i norsk næringsliv og offentlig sektor.

BDO er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med over 1 350 medarbeidere ved kontorer over hele landet. Lokal forankring og partnernærhet til kunden har bidratt sterkt til vår suksess. Vi etterstreber til enhver tid å ha nær og god kundekontakt på alle nivåer i organisasjonen – fra kontor, partner og til den enkelte medarbeider du møter.

Vi er i vekst – og vi er stadig på jakt etter nye medarbeidere som har rett profil; faglig og personlig kompetanse, engasjement og motivasjon til å satse på en karriere sammen med oss.

www.bdo.no