fbpx

Relasjonsorientering

Vi vet at robuste relasjoner med

ansatte skaper resultat

Relasjonsorientering er en av tre adferds orienteringer som kjennetegner effektivt lederskap (Yukl, 2012) og vi ser at relasjonsorienteringen står sentralt for å lykkes og skape resultat for organisasjonen. Det å være bevisst og trene på relasjonskompetanse er derfor en nøkkel til suksess og et viktig faglig ståsted for oss.

Utvikling og trening av relasjonskompetanse slik som dialogferdigheter, skape tillit, gi og ta emot tilbakemeldinger, emosjonell modenhet, utvikling/motivasjon samt relasjonsbygging står sentralt i våre program (Spurkeland, 2020).

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med organisasjonsutvikling? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo |  Trondheim |  Stavanger