fbpx

Vi skaper trygge arenaer for læring

Det er viktig for oss å bidra til, og sette rammen for psykologisk trygghet i grupper (Edmondson, 2018). Et psykologisk trygt læringsklima bidrar til høyere prestasjoner og ferdighetsnivå blant deltakere under lederutdanning (Cajiao & Burke, 2016).

Assessits konsulenter setter scenen ved å oppmuntre til refleksjon og deling av erfaringer som har betydd noe for deltakerne. Vi inviterer til deltagelse gjennom å hjelpe ledere i refleksjonen: stille spørsmål, lytte aktivt og å være ydmyke. Gjennom å respondere konstruktivt og støttende på risikoen deltakere tar ved å være åpne, bygger vi psykologisk trygghet. Fokus er på læring, og ikke rett eller feil, bra eller dårlig, godt eller vondt (Gjerde, 2022).

Vi tar også utgangspunkt i hvordan hjernen fungerer og bruker AGES modell som bakgrunn for læringsreisen. Det å ha fokus på oppmerksomhet og hva som fremmer den, at ledere er med å generere egne tanker og ideer gjennom refleksjon, at deltakernes følelser berøres og at det er nok rom for å implementere læringen (NeuroLeadership, 2019).

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med organisasjonsutvikling? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger