fbpx

Organisasjonsutvikling

Kultur

Kulturutvikling er en prosess som tar sikte på å endre organisasjonens kultur til en ønsket tilstand. Det innebærer ofte en innsats for å utvikle og styrke organisasjonens verdier, normer, holdninger og atferd. Kulturutvikling kan være nødvendig hvis organisasjonen ønsker å endre sitt omdømme, øke produktiviteten, forbedre samarbeidet, eller oppnå andre staregisk viktige mål.

I Assessit kan vi blant annet bidra med å etablere eller vitalisere selskapers verdisett, kartlegge praktiserende og ønsket kultur og sammen med kunden etablere tiltak for å oppnå ønsket fremtidig resultat.

Endring og omstilling

Endring og omstilling refererer til organisatoriske prosesser for å tilpasse seg til nye krav eller forhold, eller for å forbedre organisatorisk ytelse. Det kan omfatte prosesser som fusjoner, oppkjøp, restrukturering, automatisering, eller nedbemanning. Gjennom endring og omstilling kan organisasjoner øke sin fleksibilitet, forbedre sin tilpasningsevne og opprettholde sin konkurransekraft i stadige endrede krav i omgivelsene. Vi bistår virksomheter med strategisk fornyelse og implementering av endringsprosesser. I assessit er vi spesielt opptatt av ledernes rolle i å lykkes med endring og omstilling.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med organisasjonsutvikling? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger