fbpx

Lederutvikling

Lederutvikling

Lederutvikling er en strategi for å øke ledelseskapasiteten og forbedre ledernes ferdigheter, kunnskap og evner. Lederutvikling kan være tilpasset individuelle ledere eller utført på et team- eller organisasjonsnivå. Målsettingene for lederutvikling kan variere fra å forbedre produktiviteten og lønnsomheten til å øke ansattes engasjement og trivsel. Gjennom lederutvikling kan organisasjoner skape en kultur av kontinuerlig forbedring og innovasjon som kan bidra til å oppnå langsiktig suksess. I Assessit bygger vi lederutvikling på forskning om hva som gir effekt.

Vi legger vekt på behovsanalyse og forankring hos viktige interessenter. Vi definerer ønsket effekt og hvordan progresjon skal måles. Vi er opptatt av å skape relevante og virkelighetsnære arenaer for lederutvikling slik at vi sikrer at læring omsettes i praksis. Våre kombinerte læringsmetoder er tilpasset den enkelte målgruppens behov og hva som best skaper effekt i hvert enkelt lederutviklingsløp. Høy grad av variasjon mellom ulike metoder, aktiv deltakelse og virksomhetsnære problemstillinger står sentralt. Lederutvikling er for alle de virksomheter som anerkjenner ledelse som strategisk tiltak, og ikke minst, hvilken betydning ledelse har for å skape resultater sammen.

Ledergruppeutvikling

Effektive ledergrupper produserer resultater både for organisasjonen og for det enkelte medlem. Ledergruppeutvikling er en prosess der en gruppe ledere samarbeider for å øke effektiviteten og samarbeidet i gruppen. Ledergruppeutvikling tar ofte sikte på å øke kvaliteten på beslutningstaking, kommunikasjon og problemløsning i gruppen, og å utvikle gruppen som enhet.

Gjennom ledergruppeutvikling kan organisasjoner styrke ledelse og koordinering på tvers av avdelinger, roller og ansvarsområder og sikrer med dette større gjennomføringskraft. I Assessit er vi opptatt av å sette oss inn i den gjeldende ledergruppens behov og skreddersyr utviklingsløp deretter. Vi legger stor vekt på trening og praktisering i gruppene og vil gjennomføre prosesser som stimulerer til psykologisk trygghet. Denne typen programmer er rettet både mot toppledergrupper og ledergrupper som i hovedsak består av førstelinjeledere.

Digital lederutvikling

Digital ledertrening er en form for lederutvikling som tilbys digitalt, og som gir tilgang til opplæringsressurser, verktøy og læringsplattformer via digitale kanaler. I Assessit kan vi skreddersy digitale programmer eller moduler til organisasjonens behov og tilby innovative metoder for læring og utvikling. Digitale programmer kan enten foregå kun digitalt, men oftest leverer Assessit dette i kombinasjon med fysiske lederutviklingsprogrammer. Hyppighet, lengde og kombinasjon legges til rette for oppdragsgivers behov og formål.

Et eksempel på digitalt verktøy som Assessit har utviklet er en spillbasert ledersimulator (gamification). Assessits ledersimulator er en virtuell simulering som gir lederne muligheten til å utvikle sine lederegenskaper og ta virtuelle beslutninger i en autentisk forretningskontekst. Gjennom simuleringen kan lederne oppleve virkelige scenarioer og utfordringer som kan oppstå i organisasjoner, og lære av sine handlinger og beslutninger. Ledersimulatoren gir også tilbakemelding i sanntid om lederens prestasjoner og kan brukes til å identifisere og utvikle spesifikke ferdigheter og kompetanser.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med lederutvikling? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her


Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger