fbpx

Assessit
Ledersimulator

Assessit Ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy for ledertrening av både erfarne og ferske ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner, lærer lederne seg teknikker og ferdigheter som bygger tillit, fremmer innsikt, gir mestringsfølelse og helt sikkert også en god del frustrasjon.

Frustrasjonen er heldigvis fruktbar, den oppstår som en del av en aha-opplevelse når etablerte tankesett og handlingsmønstre hos lederne utfordres.

Den spillbaserte teknologien er tuftet på en pedagogikk som stimulerer til kontinuerlig lederutvikling. Ved hvert trekk som gjøres i simulatoren får lederen umiddelbare tilbakemeldinger, som stimulerer til refleksjon rundt egne valg og vekker lysten til å prøve en gang til.

Assessit Ledersimulator bidrar slik til at ledere rustes til å drive mer effektiv ledelse etter endt treningsøkt.

«Styrkebasert lederutvikling med digital trening gir større effekt»

Ledersimulatoren gir

 • Digital spillbasert ledertrening og læring i spesifikke situasjoner.
 • Opplevelsesbasert, morsom og innovativ læring, skaper motivasjon og entusiasme, og kontroll over egen læringssituasjon.
 • Kosteffektiv og behovsrettet ledertrening, når du vil/ hvor du vil.
 • Mulighet for gruppeoppgaver som bidrar til fellesrefleksjon.

Bruksområder for Simulatoren

 • Som en integrert del av prosessen for lederutvikling.
 • Frittstående ledertreningssimulator.
 • Case trening.
 • Styrkebaserte utviklingssamtaler.
 • Oppstart av innovasjon og endringsprosesser.
 • Trening i å gjennomføre den nødvendige samtalen.

 

Vår metodikk

Vår metodikk baseres på tre grunnleggende elementer for å utvikle ønsket lederatferd:

 • Øke selvinnsikt.
 • Bygge kunnskap.
 • Trene ferdigheter.

Assessit Portal

Med Assessit portal har vi klart å løse en sentral utfordring når det kommer til lederutvikling – at informasjon og tilgang til innhold knyttet til lederutviklingsløpet er stykkevis og delt

Har du allerede bruker til Assessit ledersimulator,
klikk her for å logge deg inn:

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om Assessit Ledersimulator? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo   |   Trondheim   |   Stavanger