fbpx

Digital ledertrening

Ingen er født gode ledere. Hva som gjør en leder god vet vi handler om flere faktorer. Når vi i Assessit jobber med utvikling av ledere legger vi vekt på viktigheten av selvinnsikt, det å bygge kunnskap og ha en relevant verktøykasse, og det å trene ferdigheter med utgangspunkt i den hverdagen ledere står i.

Følgende moduler byr på relevant ledertematikk med tilhørende verktøy og evidensbaserte metoder som kan gjennomføres enkeltvis eller i sin helhet. Du og dine ledere får her et påfyll som bidrar til å mestre lederrollen i enda større grad enn i dag.

Les mer om modulene våre nedenfor. Ta gjerne kontakt dersom du vil vite mer eller ønsker et tilbud om skreddersydd organisasjons- og lederutvikling for deg eller din virksomhet.

Jobb smartere:
styr tiden din på jobb

Tema: Tidsstyring og selvledelse
Varighet: 2 timer

Her får  ledere innsikt i hvordan  prioritere oppgaverhverdagen, hva som er effektiv tidsstyring samt introduksjon til et konkret verktøy for å prioritere bedre. Praktisk trening og erfaringsdeling med  andre ledere.

Slik blir du en effektiv
møteleder

Tema: Møteledelse
Varighet: 2 timer

Dette kurset gir deg innsikt og trening i hvordan etablere god møtekultur med tanke på struktur, møtets hensikt og resultat. Introduksjon til rammeverk som hjelper møteledere, med og utan personalansvar. Erfaringsdeling.

Lær å gi tilbakemeldinger
som skaper endring

Tema: Feedback
Varighet: 2 timer

Her får ledere innsikt i verdien av å gi tilbakemeldinger. Konkrete tips, verktøy og trening i hvordan gi tilbakemeldinger som skaper effekt og motivasjon for ønsket endring. Erfaringsdeling med andre ledere.

Medarbeidersamtalen:
den gode 1:1 dialogen

Tema: Styrkebaserte dialoger
Varighet: 2 timer

Ledere får innsikt i hvor viktig det er å skape gode relasjoner med ansatte gjennom styrkebaserte dialoger. Forsking viser at styrkebasert ledelse øker engasjement blant ansatte, og derved også prestasjon. Erfaringsdeling med andre ledere.

Sett dine styrker i spill!

Tema: Styrkebasert ledelse
Varighet: 2 timer

I denne ledertreningen får du som leder introduksjon til positiv psykologi og styrkebasert leiing. Bli bevisst dine styrker og hvordan du kan bruke de som leder. Refleksjon med andre ledere rundt temaet.
 

Hvordan skape psykologisk trygghet i teamet ditt

Tema: Psykologisk trygghet
Varighet: 2 timer

Temaet i denne ledertreningen er hvordan psykologisk trygghet påvirker læring, innovasjon og gode resultater. Ledere får mulighet til å reflektere rundt psykologisk trygghet og hva de kan gjøre for å få til dette i eget team. Dele erfaringer med andre ledere. 

Hvordan kan du utvikle dine styrker på best mulig måte?

Tema: Styrkebasert ledelse
Varighet: 2 timer

Talent-overslagsmodellen er et nyttig rammeverk for å jobbe med å utvikle dine styrker. Målet med å bruke modellen er å utvikle dine talenter slik at de blir varige og stabile styrker, som både du og andre kan dra nytte av. I denne ledertreningen får du hjelp til å vurdere hvilke overslag du kan ha og hvilke ferdigheter du trenger å trene opp for å balansere i gitte situasjoner 

Om Assessit Ledersimulator

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som møter læringsbehovet til både erfarne og nye ledere.

Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære situasjoner, slik som styrkebaserte utviklingssamtaler, oppstart av endringsprosesser og utfordrende samtaler, blir lederne rustet til å drive effektiv ledelse.

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om disse digitale ledertreningene, eller få et tilbud på skreddersydd lederutvikling for deg eller din virksomhet, ta kontakt med oss her:

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger