fbpx

Organisasjons-
& lederutvikling

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre, i tråd med virksomhetens overordnede mål, strategi og verdier. Vårt utgangspunkt er at gode ledere leverer gode resultater.

Assessit skal kjennetegnes ved at vi forenkler det komplekse. Vi skal oversette teori til atferd. Det er ikke teorien eller erfaringen i seg selv som har verdi, men hvordan vi utnytter den til utvikling av mennesker og organisasjoner. Dette betyr ikke at det å gjøre det enkelt er et mål i seg selv, men snarere så enkelt som mulig. Det vi forfekter og gjør skal være basert på kunnskap, erfaring og våre verdier.

Lederutvikling som bygger på styrker og suksesser skaper engasjement og vilje til å ta nye steg

Digital trening og oppfølging øker treningsmengden og gjør lederutvikling til en del av lederhverdagen

Strategiske mål som kobles til personlige adferdsmål og utviklingstiltak fører til strategirealisering

Lederutviklere som skaper psykologisk trygghet og mobiliserer til handling gir resultater

Vi tror at lærende organisasjoner vil ha et avgjørende konkurransefortrinn, også i fremtiden. De som klarer å utvikle en organisasjonskultur som dyrker kontinuerlig læring, der initiativ og lederskap praktiseres uavhengig av roller, der utfordrende nytenkning og eksperimentering er naturlig, der utforskende nysgjerrighet og dialog preger kommunikasjonen og hvor refleksjon og læring er en ryggmargsrefleks – de vil ha fleksibiliteten, tilpasningsevnen og kraften til å lykkes i en stadig mer uforutsigbar fremtid.

Vår erfaring innenfor dette er blant annet fra organisasjonsutvikling, kulturutvikling, ledergruppeutvikling, lederutvikling, lederrekruttering, assessment, coaching, mentoring, omstillingsprosesser og outplacement. Våre kunder er både innenfor offentlig forvaltning og det private.

Assessit ledersimulator

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som møter læringsbehovet til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner, blir lederne bedre rustet til å drive effektiv ledelse.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med organisasjons-
og lederutvikling? Ta kontakt

 

post@assessit.no
22 15 11 00

Ta kontakt her


Oslo   |   Trondheim   |   Stavanger