fbpx

Organisasjons- og lederutvikling

Om tjenesten

Organisasjons- og lederutvikling

Ledelse handler om å skape resultater gjennom andre, i tråd med virksomhetens overordnede mål, strategi og verdier. Derfor har vi som utgangspunkt at gode ledere leverer gode resultater.

Det skal være et kjennetegn ved Assessit at vi forenkler det komplekse. Vi skal oversette teori til atferd. Det er ikke teorien eller empirien i seg selv som har verdi, men hvordan vi utnytter den til utvikling av mennesker og organisasjoner. Dette betyr ikke at det å gjøre det enkelt er et mål i seg selv. I tråd med vår evidensbaserte forankring, skal vi gjøre det så enkelt som mulig, men ikke enklere. Det vi forfekter og gjør, skal være basert på teori, empiri og våre verdier.

Vi tror at lærende organisasjoner vil ha et avgjørende konkurransefortrinn, også i fremtiden. De organisasjoner som klarer å utvikle en kultur som dyrker kontinuerlig læring, hvor initiativ og lederskap praktiseres uavhengig av roller, hvor utfordrende nytenkning og eksperimentering er naturlig, hvor utforskende nysgjerrighet og dialog preger kommunikasjonen og hvor refleksjon og læring er en ryggmargsrefleks – de vil ha fleksibiliteten, tilpasningsevnen og kraften til å lykkes i en stadig mer uforutsigbar fremtid.

Vi skal være evidensbaserte i alt vi gjør, i metodikk og i verktøy. Det betyr at vi skal vite hva vi vet og hva vi ikke vet. Det vi forfekter skal vi ha belegg for. Vi skal være bevisst den teoretiske og empiriske forankringen i det vi gjør, og vite hvorfor vi gjør det. Vår evidensbaserte tilnærming innebærer også at vi i utgangspunktet betrakter vår egen metodikk som god og samtidig uferdig – en prototype som stadig kan forbedres. Vi støtter oss på beste evidens, og samtidig lærer vi kontinuerlig av de erfaringene vi gjør oss.

Vår erfaring fra organisasjons- og lederutvikling er blant annet fra organisasjonsutvikling, kulturutvikling, ledergruppeutvikling, lederutvikling, lederrekruttering, assessment, coaching, mentoring, omstillingsprosesser og outplacement. Våre kunder er både innenfor offentlig forvaltning og det private.

Ta kontakt

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med Organisasjons- og lederutvikling? Ta kontakt