fbpx

Medarbeiderskap

Teamutvikling

Effektive team produserer resultater både for organisasjonen og for det enkelte medlem. Teamutvikling er en prosess hvor et team samarbeider for å forbedre samarbeidet, produktiviteten og ytelsen i gruppen.

 

I Assessit legger vi vekt på å skape gode forutsetninger for samhandling og prosesser gruppemedlemmene imellom, for på denne måten å skape bedre resultater. Vi har konkrete metoder for å legge til rette for å sikre godt samarbeid i teamet slik at teamet får tatt ut sitt potensial. Teamutvikling er relevant for alle team som er gjensidig avhengig av hverandre for å nå felles mål. Teamutvikling kan være en meget god investering for gjennomføringskraft både hos etablerte teaem, nyetablerte team, og også i team der enkelte medlemmer nylig er tilkommet i et allerede etablert team.

Medarbeiderutvikling

Godt medarbeiderskap er viktig for trivsel og prestasjon, og i Assessit kan vi tilby ulike typer utvikling som er myntet på medarbeidernes utvikling. Vi kan lage utviklingsløp, eller vi tilbyr modulbasert trening innenfor enkelte emner. Vi leverer trening blant annet innenfor temaer som samhandling, stressmestring, selvledelse, medarbeiderskap og arbeidsmiljø for å nevne noe

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med medarbeider- og teamutvikling? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her


Oslo |  Trondheim |  Stavanger