fbpx

Assessit
Ledersimulator

Du er ny som toppleder, og møter i den forbindelse nye medarbeidere som du skal lære å kjenne. Du har fått noe bakgrunnsinformasjon og skal nå ha tre samtaler i den kommende uken. Hvordan skal du gå frem i disse samtalene? 

Det er nye mennesker som du ikke kjenner. De har forskjellige utfordringer, bakgrunn og personligheter. Som leder blir vi ofte kastet ut i disse dialogene med få muligheter å trene i forkant. I vår ledersimulator får ledere muligheter til å trene på tre forskjellige utfordrende samtaler.

Ledere møter tre avatarer (Hilde, Vegard og Christian) i virkelighetsnære situasjoner og dialoger. Den spillbaserte teknologien er tuftet på en pedagogikk som stimulerer til kontinuerlig læring. Lederen får umiddelbare tilbakemeldinger, som stimulerer til refleksjon rundt egne valg og ønske om å prøve en gang til. Simulatoren er utviklet slik at ledere kan trene på å bygge relasjoner og tillit, samt få inspirasjon og hjelp til å gjennomføre vanskelige samtaler.

«Styrkebasert lederutvikling med digital trening gir større effekt»

Vi har noen fagtemaer som er Assessits fundament, og som også reflekteres i ledersimulator:

  • Styrkebasert ledelse og utvikling
  • Relasjonskompetanse
  • Transformasjonsledelse

Noen verktøy som er bygget inn i ledersimulatoren er kjernekvadranten og GROW modellen (coachende teknikker).

Ledersimulator som trenings- og læringsarena kan inkluderes i lederutvikling på forskjellige måter:

  • Som en del av Assessits skreddersydde program hvor ledere får selvinnsikt, trener og lærer.
  • I tre digitale moduler med fasilitator fra Assessit hvor både teori (fagtemaer) og trening i ledersimulator inngår.
  • Ledersimulator som SaaS (Software-as-a-Service) med fasilitator trening av lederutviklere hos organisasjonen. Organisasjonen kan da inkludere den i egen lederutvikling på egnet måte. Fasilitatortrening kan omhandle kun bruk av simulator, eller bruk av simulator samt fagtemaer.

Assessit Portal

Med Assessit portal har vi klart å løse en sentral utfordring når det kommer til lederutvikling – at informasjon og tilgang til innhold knyttet til lederutviklingsløpet er stykkevis og delt

Har du allerede bruker til Assessit ledersimulator,
klikk her for å logge deg inn:

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om Assessit Ledersimulator? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo |  Trondheim |  Stavanger