fbpx

Coaching

Coaching

Individuell coaching gir et etterlengtet rom hvor lederne selv kan sette agendaen og sette søkelys på det som virkelig er viktig for dem. Det viser seg å være en effektfull lærings- og utviklingsarena som ofte gjenspeiles i positiv atferdsendring. Assessit har lang erfaring med generell coaching av ledere i spennet topp-, mellom- og førstegangsledere, hvor relevante problemstillinger de står midt i, ofte blir tematisert. Coaching i Assessit gjennomføres i full konfidensialitet og i henhold til ICF’s retningslinjer.

Karriererådgivning

Gjennom karriererådgivning blir deltakerne i stand til å rette blikket fremover med motivasjon og løsningsfokus. Karriererådgivning gir flere og bredere perspektiv på problemstillinger, økt innsikt i valgmuligheter og derfor opplevelse av å kunne utnytte et større handlingsrom. Dette påvirker måloppnåelsen og gir raskere resultater i omstilling. Gjennom å kartlegge styrker, både egenvurderte, men også sett utenfra, blir deltakeren mer bevisst sine ønsker og mulighetsrommet.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med coaching og karriererådgivning? Ta kontakt

post@assessit.no

22 15 11 00

Ta kontakt her

Oslo |  Trondheim |  Stavanger