fbpx

Organisasjonsutvikling

Omstilling

Omstilling   |   Karriererådgivning   |   Juridisk rådgivning   |      Rådgivere   |   Assessit.no   |   Ta kontakt her

Gjennom Assessit og Thommessen får selskaper tilgang til profesjonelle og erfarne rådgivere i hele prosessen. Berørte medarbeidere får rådgivning og coaching fram til ny jobb!

Resultater, organisasjonsendring, oppkjøp og salg krever ofte omstilling og organisasjonsendringer som er krevende både for ledelse/organisasjon, de som er berørt, og de som blir igjen i organisasjonen.

I Assessit og Thommessen har vi erfarne rådgivere som kan bistå organisasjoner i hele prosessen gjennom analyse, evaluering, planlegging og gjennomføring. Samt at vi kan ivareta de som blir berørt med deres individuelle behov med en coachende tilnærming for å identifisere kandidatens styrker, samt å foreslå utviklingsmuligheter for å gi de beste forutsetninger for å ta fatt på nye muligheter i arbeidsmarkedet.

Assessit er ett av Norges største rekrutteringsselskaper, noe de som er berørt av omstilling selvfølgelig vil dra nytte av. Assessit vil kunne ta kandidater med aktuell bakgrunn direkte inn i pågående rekrutteringsprosesser. Kandidatene møter en erfaren rekrutterer som rådgiver og coach i rekrutteringsprosessen helt frem til ny jobb.

Omstilling er dessverre noen ganger nødvendig. Det er kompliserte og vonde prosesser med potensielt store konsekvenser for virksomheten og den enkelte medarbeider. Både medarbeidere som blir overtallige og de som skal bli i bedriften må omstille seg. Bruker du karriererådgivere i forbindelse med omstilling, så sørger du for en god prosess samtidig som du hjelper de overtallige raskt ut i ny jobb.

Omstilling

Hvorfor er det så viktig med en god omstillingsprosess?

Fra en medarbeider møter opp på jobb første dag og frem til vedkommende ufrivillig må søke nye utfordringer på en annen arbeidsplass, blir virksomhetens HR-policy målt og vurdert.

Les mer
Selskapenes verdier og syn på medarbeiderne kommer særlig godt frem i forbindelse med omstillingsprosesser. Det er en ofte følelsesladet, sårbar, og potensielt konfliktutløsende situasjon som krever grundighet fra virksomhetens side. Det berører ikke bare de som skal forlate virksomheten, men også de gjenværende medarbeiderne i betydelig grad.

Å gjennomføre en god prosess er viktig, også ut fra et employeer branding-synspunkt.

Har prosessen foregått på en god måte? Spørsmålet blir ofte diskutert blant medarbeidere som er berørt, men også blant medarbeiderne som blir igjen.

Selskapenes måte å gjennomføre omstilling på sender tydelige signaler til de gjenværende medarbeiderne og eksterne samarbeidspartnere.

Vi i Assessit har lang erfaring med karriererådgivning som inngår i omstillingsprosesser og organisasjonsendringer. Vår styrke er å bistå selskaper med profesjonell og styrkebasert karriererådgivning, samt å være en støttespiller for den enkelte som er berørt i prosessen frem til ny stilling.

Karriererådgivning

Styrkebasert utvikling

Styrkebasert utvikling vektlegger å identifisere og bygge videre på individuelle styrker og talenter. Å identifisere den enkeltes styrker gir et godt fundament for karriererådgivningsprosessen.  Vi benytter en rekke verktøy for å kartlegge styrker, deriblant personlighetstester og «Reflekterte beste selvportrett», som er en metode utviklet ved University of Michigan
Les mer
Styrkebasert utvikling er basert på at mennesker har en unik kombinasjon av styrker og svakheter, og at det å bygge på styrkene fører til større engasjement, produktivitet og suksess.

Styrkebasert utvikling har sin opprinnelse i positiv psykologi, og tar utgangspunkt i at når en person får brukt sine styrker og talenter på arbeidsplassen, fører det til økt engasjement, motivasjon og arbeidsprestasjon. Vår styrkebasert tilnærming til karriererådgivning bidrar til å hjelpe hver enkelt til å ta gode valg i prosessen med å finne den neste riktige jobben.

Reorientering

 • Hva kan jeg?
 • Hva vil jeg?
 • Verdier
 • Meg selv som merkevare!
 • Mål
 • Styrkebasert kompetanseanalyse
 • Personlighetstester

Hva ønsker markedet

 • Mulige karriereveier
 • Hvor i markedet finnes interesse for min kompetanse?
 • Ulike jobbsøkekanaler
 • Søkeprosessen
 • Assessits nettverk og pågående rekrutteringsoppdrag

Søknad og CV

 • CV
 • Søknadsbrev
 • Referanser
 • Attester
 • LinkedIn som salgskanal
 • Åpne søknader

Intervjutrening

 • Kompetansebasert intervjutrening
 • En modell for å fremstille seg og sin kompetanse
 • Simuleringer og case
 • Tester og øvelser

Coach i rekrutteringsprosessen

 • Forberedelser til intervju/samtale
 • Hvem er jeg på mitt beste?
 • Hvordan kan jeg være på mitt beste?
 • Evaluering og forberedelse til neste samtale
 • Coach ved case/presentasjons forberedelser
 • Hvilke muligheter og hindringer møter jeg nå?
 • Hvordan opprettholder jeg motivasjonen ved avslag
 • Styrkebasert tilnærming

Juridisk rådgivning og kompetanse

Thommessen er et av Norges ledende forretningsadvokatfirmaer, og ble i 2023 kåret av norsk næringsliv til det norske advokatfirmaet med best juridisk kompetanse – for niende år på rad. Arbeidslivsavdelingen består av omtrent 20 advokater, som dekker hele spekteret av arbeidsretten.

Våre samarbeidspartnere, Tron Dalheim og Anders Sundsdal, har lang erfaring med omstillings- og nedbemanningsprosesser i ulike bransjer og for virksomheter i ulike størrelser. De fokuserer på å sette opp effektive prosesser som hensyntar virksomhetens behov, lederne som skal gjennomføre prosjektene og de ansatte som er berørt av endringene.

God planlegging, tidlig involvering av ansatte/tillitsvalgte og åpen kommunikasjon er sentrale virkemidler for at prosessene skal oppfattes som gode internt i organisasjonen og eksternt. Dette bidrar til å ivareta virksomhetenes omdømme og til å redusere risikoen for tvister i etterkant.

Tron og Anders har også omfattende erfaring med utforming av sluttpakker, forhandlinger med ansatte og rettssaker i etterkant av nedbemanningsprosesser.

Våre Rådgivere

Stine Jarmund

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

stine.jarmund@assessit.no
+47 924 42 137

Nøkkelkompetanse

Stine er Cand. polit. psykologi fra NTNU med etterutdanning innen kommunikasjon og ledelse fra BI. Hun har erfaring som rådgiver, fasilitator og leder. Hun har mer enn 10 års erfaring som konsulent og rådgiver i komplekse kunnskapsorganisasjoner. Stine er på sitt beste når hun kan veilede grupper og individer i å prestere bedre sammen.

stine.jarmund@assessit.no
+47 924 42 137

Tron Skarpenes

Partner

Executive search & rekruttering

tron.skarpenes@assessit.no
+47 932 51 103

Nøkkelkompetanse

Partner i Assessit med Executive Search erfaring innen toppledelse, ledelse og spesialister i ulike bransjer, samt rådgiver i omstillingsprosesser/ nedbemanning/ karriere rådgivning. Tron har toppledererfaring fra nasjonale og internasjonale selskaper innen detaljhandel, med forretnings og P&L ansvar. Som toppleder og partner har Tron erfaring fra strategi- og forretningsutvikling, styrearbeid, oppstartselskap, oppkjøpsprosesser, og som rådgiver i større omstillings- og rekrutteringsprosesser. Tron er DNV sertifisert rekrutterer.

tron.skarpenes@assessit.no
+47 932 51 103

Tron Dalheim

Partner | Advokat

Nøkkelkompetanse

Tron er en anerkjent rådgiver for norske og internasjonale virksomheter innenfor arbeidsrett, og er leder for Thommessens avdeling for arbeidsrett. Han har prosedert en rekke saker om arbeidsrett og pensjon og har møterett for Høyesterett. I den senere tid har Tron jobbet med omstillingsprosesser, prosedyreoppdrag og konflikthåndtering innenfor det arbeidsrettslige fagfeltet. Han var oppnevnt som ekspertmedlem i varslingsutvalget. Tron er rangert som en av de ledende advokatene innen arbeidsrett i Chambers and Partners og Legal500.

trd@thommessen.no
+47 982 94 650

Anders Sundsdal

Partner | Advokat

Nøkkelkompetanse

Anders jobber med et bredt spekter av arbeidsrettslige problemstillinger, og gir råd til norske og internasjonale aktører i en rekke ulike bransjer. Han har særlig ekspertise innen håndtering av tvister, varslingssaker, omfattende nedbemanningsprosesser, compliance-undersøkelser, personalsaker, arbeidsulykker og transaksjoner. Anders har også omfattende erfaring som prosedyreadvokat og forhandler, og holder jevnlig foredrag om arbeidsrettslige temaer.

ans@thommessen.no
+47 905 76 052

Anders Faanes

Partner

Executive search & rekruttering

anders.faanes@assessit.no
+47 415 66 627

Nøkkelkompetanse

Anders har mer enn 10 års erfaring fra rekruttering og har vært leder på toppnivå i store nasjonale og internasjonale virksomheter. Bakgrunnen gir god innsikt i norsk næringsliv, stort nettverk og sterk forretningsforståelse. Anders kan vise til sterke resultater gjennom ledelse med fokus på endring og utvikling. Fokus nå er å utvikle høyt presterende team og organisasjoner i skjæringspunktet mellom bærekraft/konkurransekraft og rekruttering

anders.faanes@assessit.no
+47 415 66 627

Lars Frydenlund

Partner

Organisasjons- & lederutvikling

lars.frydenlund@assessit.no
+47 901 13 536

Nøkkelkompetanse

Lars har 20 års seniorerfaring som konsulent og rådgiver. Han har erfaringskompetanse fra topplederstillinger i IT- og HR-bransjen. Lars sin styrke er er å mobilisere ledere til endring gjennom læring, trening og refleksjon på relavnte ledelsesutfordringer for å skape varig endring. Lars er en sterk relasjonsbygger og jobber godt med alle nivåer i organisasjoner.

lars.frydenlund@assessit.no
+47 901 13 536

Solfrid Sæberg

Seniorkonsulent

Organisasjons- & lederutvikling

solfrid.saberg@assessit.no
+47 934 68 164

Nøkkelkompetanse

Solfrid har jobbet med utvikling av ledere og organisasjoner i mer enn 20 år. Hun har utdanning innen jus, samfunnsfag og ledelse. Hun har tidligere erfaring fra operative lederstillinger og toppledelse innen mellomstore og store norske selskaper, og omfattende erfaring fra kjedeledelse. Solfrid har en bredde i sin kompetanse som strekker seg fra det strategiske blikket, sterk fasilitator til ryddig prosjektleder.

solfrid.saberg@assessit.no
+47 934 68 164

Lena Nilsson

Leder organisasjon og lederutvikling

Organisasjons- & lederutvikling

lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649

Nøkkelkompetanse

Lena har en Bachelor i HR, og en Cand.polit i Sociology, hun er i tillegg utdannet Mindfulnessinstruktør. Hun har lang ledererfaring. Hun har god organisasjonsforståelse og erfaring fra både store, etablerte selskaper og små selskaper i rask vekst. Styrken til Lena er å kombinere organisasjonsforståelse, praktisk erfaring, faglig kompetanse og nysgjerrighet, slik at leder- og organisasjonsutvikling gir effekt.

lena.nilsson@assessit.no
+47 954 80 649

Frank Braathen-Hauge

Director

Executive search & rekruttering

frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869

Nøkkelkompetanse

Frank har 15 års erfaring med forretningsutvikling og rekruttering. Han har jobbet med å rekruttere og bygge opp et av Norges største private helseforetak i perioden 2008 til 2018. Fra 2019 til 2022 ledet han det overordnede markedsarbeid og det strategisk/operativ HR arbeidet i Codex Advokat. Frank har en mastergrad i ledelse, og spisskompetanse på hvordan knytte sammen rekruttering, bærekraft og konkurransekraft.

frank.hauge@assessit.no
+47 928 52 869

Per Kristian Øwre

Partner | Regionsleder

Executive search & rekruttering

per.kristian.owre@assessit.no
+47 913 75 565

Nøkkelkompetanse

Per Kristian har over 15 års erfaring fra Rekruttering /Executive Search. Har i tillegg ledererfaring fra både privat og offentlig sektor og strategisk og operativt HR-arbeid i industrivirksomheter. Han har i tillegg erfaring fra styrearbeid. Har rekruttert ledere og nøkkelpersoner til virksomheter i ulike bransjer i Midt- og Nord-Norge. Han har pedagogisk utdannelse. Han har god forretningsforståelse og fungerer som en god rådgiver.

per.kristian.owre@assessit.no
+47 913 75 565

Helene Nylende Sørlie

Senior Manager

Executive search & rekruttering

helene.sorlie@assessit.no
+47 404 84 045

Nøkkelkompetanse

Helene har 8 års erfaring med rekruttering av ledere og fagspesialister til både offentlig og privat sektor. Hun har operativ HR-erfaring, og god kjennskap til employer branding og rådgivning knyttet til dette. Hun har en mastergrad i organisasjonspsykologi og ledelse fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i arbeidspsykologiske testverktøy og psykometri. Helene er en fleksibel og trygg rådgiver som brenner for faget, og skaper forutsigbarhet i prosessene.

helene.sorlie@assessit.no
+47 404 84 045

Mats Holbø Frydenberg

Manager

Executive search & rekruttering

mats.frydenberg@assessit.no
+47 980 84 929

Nøkkelkompetanse

Mats har en mastergrad i psykologi fra NTNU, og erfaring fra ledelse og rekruttering de siste fem årene. Han har erfaring med executive search og lederrekruttering innen ingeniørbransjen, eiendom, helse, salg og logistikk, og organisasjonslivet. Han er sertifisert i testbatterier fra SHL, er ansvarlig for casesimuleringer i teamet, i tillegg til markedsoppdatering og markedsanalyse.

mats.frydenberg@assessit.no
+47 980 84 929

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med karriererådgivning? Ta kontakt

Ta kontakt her

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger

Oslo

Rådhusgata 17
0158 Oslo
22 15 11 00

Trondheim

Strandveien 43
7067 Trondheim

Stavanger

Gamle Forusveien 1
4032 Stavanger