fbpx

Om oss

Hvem er Assessit

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederrekruttering og organisasjons- og lederutvikling

Vår visjon er at vi skal utfordre og utvikle morgendagens ledere og organisasjoner.

Effektiv verdiskaping
forutsetter effektiv ledelse

Vi vet hva som kjennetegner de dyktigste lederne, og vi vet hva vi skal se etter og vi vet hvilke kompetanser som må styrkes og utvikles i fremtiden. Assessit lever for å hjelpe andre til økt verdiskaping gjennom mer effektiv ledelse. Dette gjør vi ved å hjelpe våre kunder til å rekruttere de riktige menneskene inn i organisasjonen, og ved å utfordre og utvikle individer, team og organisasjoner. Gjennom 15 år har vi bevist at vi utgjør en forskjell for våre kunder. Vi skaper effekt. Dette gjør oss stolte og inspirerer oss samtidig til å bli enda bedre i fremtiden.

«Identifying superior
performers» er krevende

Vi er opptatt av kundens utfordringer, samtidig som vi er evidensbaserte i alt vi gjør. I metodikk og verktøy, i seleksjon og i utvikling. Det er både en måte å tenke på og en måte å jobbe på. Vi vet hva vi vet og hva vi ikke vet. Vi er ydmyke overfor alt vi ikke vet, det vi forfekter har vi belegg for, og vi søker hele tiden ny kunnskap.  Vi har en klar faglig forankring, og samtidig er vi alltid på jakt etter bedre metoder og verktøy – fra beste praksis til neste praksis. Vi er det selskapet i Skandinavia som hvert år gjennomfører flest valide og reliable vurderinger av lederkompetanser. Årlig vurderer Assessit egenskapene og kompetansen til rundt 1000 ledere.

Lang erfaring – bred erfaring

Vi har de siste 20 årene bistått i en lang rekke krevende utvelgelser innen lederrekruttering og utviklingsprosesser, i norske, skandinaviske og globale virksomheter, både private og offentlige. Vi jobber på tvers av bransjer og har bred erfaring fra både offentlig sektor, bank og finans, energi, tjenesteytende, retail, bygg og eiendom, humanitær sektor, IT og telecom, healthcare.

Vår visjon er

«Vi skal utfordre og utvikle morgendagens ledere og organisasjoner». Med det mener vi at vi alltid skal ligge i forkant av hva fremtiden vil kreve av både hver enkelt leder, men også lederteam og organisasjoner. På denne måten kan vi skape størst verdi for våre kunder. Vi er derfor opptatt av ny forskning og egne analyser på hva som kjennetegner de beste lederne.

Årets Unge Ledere

Hvert år siden 2009 har vi gjennomført vi kåringen Årets Unge Ledere.  Her tester, utfordrer og utvikler vi Norges beste unge ledere og samler informasjon om hva som kjennetegner de beste unge ledere i landet. Vi har et genuint ønske om å bidra til utvikling og rekruttering av neste generasjons ledere i Norge.

Meningsbærer som påvirker dagsordenen

Vi ønsker også å være en tydelig meningsbærer som er med og påvirker dagsordenen innenfor fagfeltet ledelse. Dette gjør vi gjennom å være aktive i media og på konferanser i inn- og utland. Og ikke minst med egne forskningsprosjekter.

Våre verdier er

Våre verdier; engasjement, nytenkning og kvalitet er fundamentet for vår virksomhet, våre tjenester og vår kultur.

Vi vil være en engasjert og offensiv partner. Vår visjon er å utfordre og utvikle morgendagens ledere og vi er kjent for å tørre å utfordre både våre kunder og våre kandidater. Vi har tro på konstruktiv meningsutveksling for å finne frem til beste løsningene. Å være engasjert betyr også at vi holder det vi lover og vi ikke lover mer enn vi kan holde.

Vi stiller høye krav til oss selv og kvaliteten på tjenestene vi leverer. Alle våre metoder og verktøy er forankret i anerkjent forskning, og våre prosesser skal alltid være etterrettelige og etterprøvbare. Assessit ønsker å bidra til en skapende og innovativ kultur både hos oss selv, hos våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Gjennom åpenhet, gode dialoger og aktiv nytenkning skal vi bidra til ideer og forbedringer som skaper verdier i samfunnet. Derfor er vi også stolte gründere og arrangører Nordens mest omfattende lederkåring – Årets Unge Ledere.

Etikk

Informasjonen om oppdragsgivers forretningsstrategi, organisasjon og andre forhold vi får kjennskap til i prosessen behandles alltid på en konfidensiell måte. Kandidater som er i prosess med oss, skal føle seg trygge på at vi behandler deres kandidatur, og informasjon (CV, testresultater etc.) på en fortrolig og hensiktsmessig måte. Vi kontakter oppgitte referanser først i sluttfasen av en prosess, og vil alltid informere kandidaten på forhånd.

Integritet
Assessit søker alltid å være en organisasjon med høy integritet i forhold til de personer og virksomheter vi til enhver tid er i kontakt med. Dette innebærer at vi vil informere våre oppdragsgivere eller kandidater hvis det oppstår situasjoner eller vi mottar informasjon som utfordrer vår integritet.

Åpen og ærlig
Vi legger vekt på å etablere en åpen og tillitsfull kommunikasjon både med våre oppdragsgivere og kandidater. En vellykket prosess krever at både oppdragsgiver, kandidat og Assessit får tilgang på all relevant informasjon. Dette gjelder også underveis i oppdraget der vi vil tilstrebe en god og åpen dialog. Dersom et oppdrag viser seg å være vanskelig å løse innenfor den avtalte tidsplan er vi åpen og ærlig på det og vi vil informere kunden så raskt som mulig.

Lojalitet
Vi er alltid lojale med våre oppdragsgivere og ønsker en åpen og tillitsfull dialog. I rekrutteringsprosesser vil vår lojalitet ligger både hos oppdragsgiver og hos kandidater. Med dette menes at vi til enhver tid etterstreber å finne samsvar mellom virksomhetens behov og kandidatenes kompetanse, motivasjon og forventninger. Dette for å sikre et best mulig resultat, rekruttering og et vellykket ansettelsesforhold.

Lover og regler
Assessit vil til enhver tid forholde seg til de lover og regler som gjelder for – og berører vår virksomhet. Vi kommer gjennom vårt arbeid i kontakt med mange personer. Assessit vil bidra til at kandidater blir behandlet på bakgrunn av kompetanse og egnethet.

Personvernerklæring for Assessit AS
Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på dette er navn, e-postadresse, adresse og/eller telefonnummer. Assessit AS behandler personopplysninger i tråd med den nye personvernforordningen som trer i kraft i mai 2018, og i tråd med gjeldende personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt ovenfor offentlig myndighet, vil de registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav. Ved å akseptere våre vilkår og betingelser aksepterer du at opplysningene som er registrert om deg kan brukes av Assessit AS. Opplysningene vil bli brukt til å markedsføre produkter og tjenester. Det er frivillig å registrere dine personopplysninger. Dersom du registrerer dine opplysninger har du rett til innsyn, retting og sletting av dine opplysninger. Dersom du mener dine personopplysninger behandles i strid med regelverket har du rett til å klage til Datatilsynet.