Om Årets Unge Ledere

Hva er Årets Unge Ledere?

Vi tester, utfordrer og evaluerer Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus. Årets Unge Ledere har vært gjennomført hvert år siden 2009.

Film om Årets Unge Ledere

Jeg har et spørsmål

Prosjektteam
+47 22 15 11 00
aul@assessit.no

Prosjektleder Anne Mørup-Andersen
+47 482 61 838
ama@assessit.no

Vi tester, utfordrer og evaluerer Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus. Årets Unge Ledere har vært gjennomført hvert år siden 2009. Årets Unge Ledere er basert på solid internasjonal forskning, resultatene som har blitt innhentet har inngått i forskningsprosjekter og blitt presentert på internasjonale konferanser.

Hva måles?

 • Personlige evner og potensiale: Personlighetstester og evnetester
 • Utøvd lederskap i egen arbeidssituasjon: 180 graders vurdering fra leder, medarbeidere og selvrapportering.
 • Observert kompetanse: Kandidatens håndtering av krevende ledersituasjoner, observert gjennom utvalgte case og simuleringsøvelser.

Kriterier for deltakelse

 • Kandidatene må være 40 år eller yngre
 • Kandidatene må ha sittet i nåværende stilling i minst 12 måneder
 • Kandidaten må ha ansvar* for minst fem medarbeidere

*Også prosjektledere med ansvar for minst fem personer kan delta,
det er ikke nødvendig å ha formelt personalansvar.

 

Assessit utvikler en spillbasert (3D) ledersimulator som vil introduseres under Årets Unge Ledere 2017.

Løsningen er et virtuelt verktøy som skal bidra til å øke innsikten om hvordan ledere agerer i virkelighetsnære situasjoner, og samtidig gi læring til lederne som deltar.

 

 • Partnerskap for nyskaping
  Assessit utvikler ”Assessit Leadership Simulator” i samarbeid med Attensi, som har utspring fra gaming- og spillindustrien. Vi mener at vi sammen kan skape en simulator som ivaretar det beste fra to fagmiljøer; både å skape en relevant simulator for ledelse, som også er morsom og opplevelsesbasert for kandidaten å gjennomføre.

   

 • Anvendelse av produktet
  Simulatoren utvikles med tanke på trening og utvikling, og i tilpasset versjon for seleksjon. Det er et omfattende arbeid å skape et valid verktøy, og vi presiserer at løsningen er i pilot. Vi tror dette er en spennende og nødvendig vei å gå for å være nyskapende, utfordrende og relevante for våre kunder.

   

 • Å skape reell nytteverdi
  Vår strategi er å jobbe produktutvikling i iterasjon med målgruppen. Slik tilpasses løsningen våre kunders behov, så den best mulig kan tilføre reell nytteverdi.

Kandidatprosessen

Tidligere vinnere

Vinner Årets Unge Ledere 2016: Christian Granly, Sales market manager, Circle K
Vinner Årets Unge Ledere 2015: Ingeborg Morken, Direktør salg, marked og produktledelse, Fjordkraft AS
Vinner Årets Unge Ledere 2014: Anders Bostad, Seksjonsleder, Statnett SF
Vinner Årets Unge Ledere 2013: Magne Nordgård, Adm. dir., Eika Forsikring AS
Vinner Årets Unge Ledere 2012: Elisabet Søyland, Hotellsjef, Clarion Hotell Stavanger
Vinner Årets Unge Ledere 2011: Tore Relling, Kuehne-Nagel
Vinner Årets Unge Ledere 2010: Sandra Helseth Myhre, Sparebanken Møre
Vinner Årets Unge Ledere 2009: Solfrid Flateby, Reitangruppen

Om Årets Unge Ledere

Vi tester, utfordrer og evaluerer Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus. Årets Unge Ledere har vært gjennomført hvert år siden 2009. Årets Unge Ledere er basert på solid internasjonal forskning, resultatene som har blitt innhentet har inngått i forskningsprosjekter og blitt presentert på internasjonale konferanser.

Hva måles

 • Personlige evner og potensiale: Personlighetstester og evnetester
 • Utøvd lederskap i egen arbeidssituasjon: 180 graders vurdering fra leder, medarbeidere og selvrapportering.
 • Observert kompetanse: Kandidatens håndtering av krevende ledersituasjoner, observert gjennom utvalgte case og simuleringsøvelser.

Kriterier for deltakelse

 • Kandidatene må være 40 år eller yngre
 • Kandidatene må ha sittet i nåværende stilling i minst 12 måneder
 • Kandidaten må ha ansvar* for minst fem medarbeidere

*Også prosjektledere med ansvar for minst fem personer kan delta,
det er ikke nødvendig å ha formelt personalansvar.

Assessit utvikler en spillbasert (3D) ledersimulator som vil introduseres under Årets Unge Ledere 2017.

Løsningen er et virtuelt verktøy som skal bidra til å øke innsikten om hvordan ledere agerer i virkelighetsnære situasjoner, og samtidig gi læring til lederne som deltar.

 

 • Partnerskap for nyskaping
  Assessit utvikler ”Assessit Leadership Simulator” i samarbeid med Attensi, som har utspring fra gaming- og spillindustrien. Vi mener at vi sammen kan skape en simulator som ivaretar det beste fra to fagmiljøer; både å skape en relevant simulator for ledelse, som også er morsom og opplevelsesbasert for kandidaten å gjennomføre.

   

 • Anvendelse av produktet
  Simulatoren utvikles med tanke på trening og utvikling, og i tilpasset versjon for seleksjon. Det er et omfattende arbeid å skape et valid verktøy, og vi presiserer at løsningen er i pilot. Vi tror dette er en spennende og nødvendig vei å gå for å være nyskapende, utfordrende og relevante for våre kunder.

   

 • Å skape reell nytteverdi
  Vår strategi er å jobbe produktutvikling i iterasjon med målgruppen. Slik tilpasses løsningen våre kunders behov, så den best mulig kan tilføre reell nytteverdi.

Kandidatprosessen

Tidligere vinnere

Vinner Årets Unge Ledere 2016: Christian Granly, Sales market manager, Circle K
Vinner Årets Unge Ledere 2015: Ingeborg Morken, Direktør salg, marked og produktledelse, Fjordkraft AS
Vinner Årets Unge Ledere 2014: Anders Bostad, Seksjonsleder, Statnett SF
Vinner Årets Unge Ledere 2013: Magne Nordgård, Adm. dir., Eika Forsikring AS
Vinner Årets Unge Ledere 2012: Elisabet Søyland, Hotellsjef, Clarion Hotell Stavanger
Vinner Årets Unge Ledere 2011: Tore Relling, Kuehne-Nagel
Vinner Årets Unge Ledere 2010: Sandra Helseth Myhre, Sparebanken Møre
Vinner Årets Unge Ledere 2009: Solfrid Flateby, Reitangruppen

Hva er Årets Unge Ledere?

Vi tester, utfordrer og evaluerer Norges beste unge ledere gjennom et faglig forankret prosjekt med kandidatens læring i fokus. Årets Unge Ledere har vært gjennomført hvert år siden 2009.

Film om Årets Unge Ledere

Jeg har et spørsmål

Prosjektteam
+47 22 15 11 00
aul@assessit.no

Prosjektleder Anne Mørup-Andersen
+47 482 61 838
ama@assessit.no