fbpx

Offentlig sektor

Om bransjen

Større krav fra kunder og brukere av offentlige tjenester og organer. Dette tilsier at en må lede team med høy faglig kompetanse og ofte tverrfaglige team. Det anses som vanskelig å rekruttere fageksperter i et begrenset marked og det blir viktig å utvikle og motivere eksisterende team til endringer.

 

Digitaliseringen er heller ikke enhetlig gjennomført og ledere må kunne sjonglere mellom ulike informasjonsplattformer samtidig som en må forholde seg til nye.

Digitalisering vil føre til reduksjon av totalt antall ansatte, endring av kompetansekrav, leder må forholde seg til raskere endringer og et større internasjonalt/globalt perspektiv.

 

Referansecaser

Redd Barna

Vi har siden våren 2014 levert et opplegg for ledelses- og kulturutvikling i Redd Barna. Formålet er å integrere ledelsesutviklingen i utvikling av virksomheten. Prosessen involverer toppledelsen, alle seksjonsledere og teamledere

les mer

Flyktninghjelpen

Assessit er strategisk samarbeidspartner for Flyktninghjelpen, og har levert mange tjenester over flere år. Eksempelvis talentlederprogram og lederutvikling av topp- og mellomledere i Oslo og globalt.

les mer

Sund kommune

Assessit leverte kultur-, organisasjons- og ledelsesutvikling der målet er at Sund kommune skal være den beste kommunen i Norge å bo i. For å nå målet jobbet vi på flere nivåer; med utvikling av toppledergruppen og lederutvikling for alle ledere samt tillitsvalgte i kommunen.

les mer

Patentstyret

Utvikling og gjennomføring av lederutvikling for 25 ledere i samarbeid med Patenstyrets HR-avdeling. Formålet var å styrke ledernes gjennomføringsevne og evnen til å legge til rette for læring og utvikling. Opplegget bygger på et systemteoretisk og styrkebasert faglig fundament.

les mer