fbpx

Offentlig sektor

Assessit har utført en rekke oppdrag for departementer, underliggende etater og kommuner.

Videre har vi hatt langvarige avtaler med både statlige og kommunalt eide foretak, hvorav enkelte har rene forretningsmessige mål og hvor andre har en klar sektorpolitisk målsetting.

Oppdragene er løst i en kombinasjon av aktivt søk etter de dyktigste kandidatene og annonsering i relevante media.

Assessit har hatt langvarige samarbeid med blant annet følgende virksomheter:
Avinor, NSB, Flytoget, Jernbanedirektoratet, Bane Nor, Boligbygg Oslo KF, Forbrukerrådet, Forskningsrådet, Statens Sivilrettsforvaltning, Oslo Kommune, HIOA, Trøndelag fylkeskommune, Jernbaneverket, Statens Lånekasse, Mantena, Folkehelseinstituttet m.fl.

For disse virksomhetene har vi rekruttert blant annet disse rollene:

Administrerende direktører
Kommersielle direktører
Juridiske direktører / forretningsjurister / Innkjøp
Eiendomsdirektører /eiendomssjefer
Direktør Virksomhetsstyring
Innovasjonsdirektør
Direktør Digitalisering
IT-direktører
HR-direktører / HR-ledere
Fagdirektører
Økonomidirektører / Controllere
Leder forretningsutvikling
Rådmenn
Direktører logistikk
Prosjektledere og rådgivere