fbpx

Morten Letnes

Fullt navn: Morten Letnes
Alder:
39
Jeg bor i:
7550 Hommelvik
Tittel:
Regionsdirektør
Virksomhet:
Unicon

Seneste utdannelse
Sivilingeniør i kjemisk prosessteknologi, NTNU

Fakta fra CV
– Lang lederfaring fra ulike bransjer innen norsk og internasjonal industri
– Medlem av Unicons ledergruppe og ansvarlig for bedriftens strategi i egen region.
– Tidligere erfaring fra globalt teknisk salgsansvar

Mine beste egenskaper som leder er…
.. at jeg genuint bryr meg om mine medarbeidere. Jeg har stor tro på humor som virkemiddel for å få medarbeidere til å prestere bedre og skape et større samhold.

Min viktigste erfaring er…
at jeg har vært gjennom mange endringsprosesser. Det viktigste er at man kan stå for de beslutninger som er tatt, og at de i så stor grad som mulig er faktabaserte. Jeg inkluderer alltid medarbeidere som kan mer enn meg om tema som diskuteres..

 

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er….
… at man skaper sin egen fremtid. Dersom du er sulten på å bli leder, er det bare å hoppe i det. Skal man bli en god leder, må man også trene på det. Vær bevisst på hvordan du opptrer som leder, og søk tilbakemeldinger på egen lederstil så ofte som mulig!

 

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
… jeg ser at mine medarbeidere utvikler seg og når sine mål. Jeg blir også motivert av å se at strategiske beslutninger som jeg har tatt gjør at bedriften lykkes.

 

Det viktigste for meg som leder er…
.. å sette mål og retning for mine medarbeidere. Jeg er opptatt av å skape en kultur hvor hver enkelt ansvarliggjøres og får ansvar delegert for å kunne gjennomføre sine oppgaver på en selvstendig måte.