fbpx

Mattis Einvik

Alder
28

Jeg bor i 
Trondheim

Tittel
Leder Welcoming Team, Retail Banking

Virksomhet
Danske Bank

Seneste utdannelse
Bachelor i Øk.Ad


Fakta fra CV

Jobbet i ulike stillinger i Grilstad og Polaris Media

  • Bestått røykdykkerkurs bl.a. i min tid på Kystvakten i førstegangstjenesten.
  • Gått Bachelor i Økonomi og Administrasjon på BI Trondheim
  • Startet som sommervikar i Danske Bank under studiet, og har egentlig aldri vurdert å dra herifra.
  • Har jobbet både med eksisterende og nye kunder, og har bred erfaring med kundedialogen.
  • Var med på initierende prosjekt og etablerte Welcoming Team i Danske Bank for å bistå kunder med bankbytteprosessen. Har nå vært leder for teamet i 1,5 år.

Mine beste egenskaper som leder er…
Empatisk – Setter meg inn i ansattes og andres situasjon, også når jeg kommuniserer. Empowering – gir tillit og ansvar til ansatte. Inkluderer de i nye implementeringer og beslutninger. Reflekterende – Prøver å tenke igjennom alle implikasjoner en beslutning har i forkant, der det lar seg gjøre.

Min viktigste erfaring er…
Prosjektering, implementering og drift av vårt Welcoming-konsept i Danske Bank.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er…
Ha et ærlig og bevisst forhold til hva du er god på, og jobb hardt med utviklingsområder. Ikke vær redd for at du står i skyggen selv om du lar andre skinne.

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
Når de ansatte gleder seg til å gå på jobb, der de ser viktigheten av jobben og føler at de får brukt sin ekspertise på best mulig måte.

Det viktigste for meg som leder er…
At alle jeg jobber med føler seg verdsatt og at vi har takhøyde og tillit i teamet for å kunne si det vi mener og utfordre hverandre, samtidig som at vi oppfordrer til mangfold slik at man kan jobbe på den måten man føler er best for seg selv.