fbpx

Marianne Øberg

Alder
33

Jeg bor i 
Oslo

Tittel
Head of Quality Transformation

Virksomhet
Sopra Steria Norway

Seneste utdannelse
Master i Matematikk, NTNU (2011)


Fakta fra CV

  • Avdelingsleder for Test- og kvalitetssikringsavdelingen i Sopra Steria. Avdelingen består av 55 konsulenter som jobber hos private og offentlige kunder.
  • Personalansvar for 48 konsulenter.
  • Ansvarlig for tjenesteutvikling, rekruttering, salg, og ekstern og intern profilering av fagområdet test- og kvalitetssikring.
  • Leder siden 2013. Ledet avdelingen gjennom god vekst, gode resultater, modernisering av tjenester og kompetanse tilpasset nytt marked, samtidig som det gode miljøet i avdelingen er bevart. I de siste års Great Place To Work-kåringer (GPTW) har test- og kvalitetssikringsavdelingen ligget helt i toppen når det kommer til tilfredshet blant konsulentene.
  • Master i matematikk fra NTNU.

Mine beste egenskaper som leder er…
Jeg er glad i folk! Jeg har en inkluderende lederstil og er opptatt av å være tilgjengelig for avdelingen. Jeg er opptatt av å se enkeltindividet og bli kjent med hver enkelt. Ikke bare faglig, men også sosialt.

Jeg gir både ansvar og tillitt for å skape motivasjon, eierskap og ansvarsfølelse fra hver enkelt, samtidig som jeg ønsker å skape trygge rammer der det er lov å gjøre feil.
Og ved å være raus og tilgjengelig, ønsker jeg at dette også skal smitte over på den enkelte person. Slik at man får en gruppe som stiller opp for hverandre og skaper delingskultur og fellesskap.

Min viktigste erfaring er…
De aller fleste gjør sitt beste – selv om resultatene ikke alltid blir som ønsket. Ved å være mer lyttende, nysgjerrig og stille åpne spm, er det mulig å forstå både motiver og handlinger. Jeg har også erfart at man ikke skal være redd for å ta «den vanskelige samtalen». Ærlige tilbakemeldinger og åpenhet skaper grobunn og tillitsforhold som er med å utvikle både ansatte og leder.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er…
Gjør en god jobb der du er i dag! Ta initiativ, vis interesse og bidra med å skape et positivt arbeidsmiljø. Ta på deg oppgaver utenfor komfortsonen din, og vær ikke redd for å be om hjelp og råd på veien.

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
Mine ansatte overvinner hindringer og opplever suksess! Jeg er ydmyk ovenfor rollen som leder der du får følge ansatte tett gjennom både livsfaser og karrière.

Det viktigste for meg som leder er…
Å jobbe med de beste folkene! Det viktigste for meg er å skape og jobbe i et åpent og godt arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode, utfordrer hverandre og støtter hverandre mens vi jobber mot et felles mål.