fbpx

Making Waves

Reell endring i utøvelsen av lederskap

Assessit har utviklet og levert et modulbasert ledelsesutviklingsprogram over fire kull, der formålet var å styrke lederskapet. Programmet ble utviklet og levert i nært samarbeid med interne ressurser i Making Waves. I 2016 ble programmet også gjennomført for den polske delen av organisasjonen, i Krakow. I tillegg til programmodulene, har Assessit levert skreddersydde treningssamlinger som har inneholdt coachende teknikker, tilbakemeldingstrening og påvirkningspsykologi. Ledelsesutviklingen er nå flyttet inn i hverdagen. Assessit observerer og trener lederne i reelle 1:1-samtaler mellom leder og medarbeider/mellomleder.

Programmet har fått gjennomgående høy skår. Ledelsen har fått en felles plattform for ledelse, med verktøy og prinsipper som en vesentlig del av lederne har internalisert. Lederne forteller at ledelsesutviklingen har ført til en reell endring i hvordan de forstår egen lederrolle og hvordan de faktisk utøver lederskap.

Faktaboks

Fagområde
Ledelsesutvikling

Om kunden
Making Waves er eksperter på digital tjenesteutvikling og -innovasjon. De er rundt 400 personer i Norge, Sverige, Polen og USA.