fbpx

Linde Marie Østgaard Kjøglum

Alder
30

Jeg bor i 
Trondheim

Tittel
Regionssjef / Distriktsleder

Virksomhet
Kremmerhuset

Seneste utdannelse
Høyskole


Fakta fra CV

  • Har ansvaret for drift og personal i 14 Kremmerhus-butikker spredt i fra Alta til Ålesund.
  • Jobbet i forskjellige lederroller i butikk i 9 år.
  • Har god erfaring i å lede og motivere salgsteam.
  • Har sammen med en kollega utviklet Kremmerhusets knernopplæring for kjeden 500 ansatte.
  • Mine ansatte beskriver meg som løsningsorientert, positiv, motiverende, tydelig, lyttende og engasjert.

Mine beste egenskaper som leder er…
Tydelig, engasjert og løsningsorientert.

Min viktigste erfaring er…
Jeg kan ikke peke ut en spesiell hendelse, som leder lærer man mye verdifullt i møte med mange ulike mennesker med forskjellige utfordringer, behov og styrker. Men noe av det viktigste jeg lærte tidlig var at man ikke bør høre på «advarsler» om ansatte fra tidligere ledere eller kollegaer – den beste måten å lede et menneske på er å bli kjent med dem og forstå hva som driver dem.

Ved å bli kjent med alle medarbeidere uten å være farget av andres opplevelser innså jeg fort at det ikke finnes vanskelige mennesker – men det finnes mennesker som har det vanskelig. Og hvis man kun ser på noen som et problem eller en utfording vil man aldri få frem det fulle potensialet i hverken medarbeideren som individ eller i teamet.

Mitt beste råd til unge ledere som leter etter nøkkelen til suksess er…
Det må være å bli som den ene i Erling Indreeides «To kloke»:

«Det er ein
som er så klok
at i lag med han
skjønar eg
kor dum eg er.
Så er det
ein annan
som er så klok
at i lag med han
er eg klok
eg og»

Vær den som er så klok at de rundt deg blir kloke sammen med deg. Gode ledere bygger bedre ansatte.

Jeg er aller mest glad for min rolle som leder når…
Jeg ser ansatte nå målene de setter seg, både personlig som leder og mål sammen med teamet sitt.

Det viktigste for meg som leder er…
Å være redelig, motiverende og bidra til at mine ansatte opplever arbeidet sitt som meningsfullt. Det er også viktig for meg at de vet at de blir sett og at jobben de gjør er verdsatt.