fbpx

Assessit Ledersimulator

Assessits ledersimulator er et innovativt digitalt verktøy som møter læringsbehovet til både erfarne og nye ledere. Ved å bruke simulatoren til å trene i virkelighetsnære og konkrete situasjoner, får lederne trening i teknikker og ferdigheter som bygger tillit, fremmer innsikt, gir mestringsfølelse og helt sikker også en god del frustrasjon.

Frustrasjonen er heldigvis fruktbar, den oppstår som en del av en aha-opplevelse når etablerte tankesett og handlingsmønstre hos lederne utfordres. Den spillbaserte teknologien er tuftet på en pedagogikk som stimulerer til kontinuerlig læring. Ved hvert trekk som gjøres i simulatoren, får lederen umiddelbare tilbakemeldinger, og denne sekunderingen underveis sammen med en mer utfyllende tilbakemelding etter endt spillsesjon, stimulerer til refleksjon rundt egne valg og vekker lysten til å prøve en gang til. Assessit sin ledersimulator bidrar slik til at ledere rustes til å drive mer effektiv ledelse etter endt treningsøkt.

«Styrkebasert lederutvikling med digital trening gir større effekt»

Ledersimulatoren gir

 • Digital spillbasert trening og læring i spesifikke ledersituasjoner.
 • Opplevelsesbasert, morsom og innovativ læring, skaper motivasjon og entusiasme, og kontroll over egen læringssituasjon.
 • Kosteffektiv og behovsrettet trening, når du vil/ hvor du vil.
 • Mulighet for gruppeoppgaver som bidrar til fellesrefleksjon.

Bruksområder for Simulatoren

 • Som en integrert del av prosessen for lederutvikling.
 • Frittstående ledertrenings simulator
 • Case trening
 • Styrkebaserte utviklingssamtaler
 • Oppstart av innovasjon og endringsprosesser
 • Trening i å gjennomføre den nødvendige samtalen

 

Vår metodikk
Vår metodikk baseres på tre grunnleggende elementer for å utvikle ønsket lederatferd:

 • Øke selvinnsikt.
 • Bygge kunnskap.
 • Trene ferdigheter.

Lisenser og brukere

Betinger tilgang til brukerplattform. Brukerne laster ned tilgang på PC/Mac… klar til å starte simulering.

  Assessit Portal

  Med Assessit portal har vi klart å løse en sentral utfordring når det kommer til lederutvikling - at informasjon og tilgang til innhold knyttet til lederutviklingsløpet er stykkevis og delt

  Har du allerede bruker til Assessit ledersimulator, klikk her for å logge deg inn:

  Ta kontakt

  Vil du vite mer om Assessit Ledersimulator?
  Ta kontakt her: