Assessit Leadership Accelerator

Generell informasjon

 

Oppstart
Høsten 2018

Målgruppe
Ambisiøse ledere som vil realisere sin lederkapasitet og utvikle lederferdigheter som er kritiske i komplekse situasjoner.

Søknad om opptak
Kontakt Assessit AS:

Helen Aasgaard,
haa@assessit.no,
+47 900 65 975

Sentralbordet
post@assessit.no
+47 221 51 100

Fortløpende behandling av søknader.
Begrenset antall plasser.

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet her!

Om Assessit Leadership Accelerator

Mot til å lede i krevende tider

Ledere skal mestre stadig mer komplekse utfordringer. Behov for endringer trigges blant annet av krevende markeder, uforutsigbare konkurranseforhold, digitalisering og en ny generasjon arbeidstakere. Det er lett å bli passiv når man ikke har oversikt, og er usikker på hva som er den rette beslutningen.

Det viser seg at ledere som lykkes med å navigere i en kompleks verden er svært proaktive og kjennetegnes av et avgjørende sett med evner og ferdigheter:

 • Viser mot til å lede i usikkerhet og kompleksitet.
 • Søker aktivt nye muligheter skapt av den digitale utviklingen.
 • Får frem kreative løsninger på komplekse utfordringer.
 • Jobber kontinuerlig med organisasjonens evne til læring, endring og tilpasning.
 • Viser evne til dialog med viktige interessenter for å påvirke i ønsket retning.
 • Bygger nettverk og finner nye samarbeidsmåter som øker konkurransekraft.
 • Er nysgjerrig og tar initiativ til å eksperimentere og teste ut nye løsninger tidlig.
 • Evner å skape tilstrekkelig oppslutning om nødvendige endringer.
 • Aksepterer raskt feilslåtte satsinger og endrer kursen umiddelbart.
 • Konstant på jakt etter egen læring og utvikling.

Assessit Leadership Accelerator utvikler og trener ledere i disse evnene og ferdighetene. Målet er hele tiden at deltakerne skal overvinne hindringer, oppnå endringer og realisere muligheter til det beste for sin organisasjon.

Programmet er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner ved Harvard University og bygger blant annet på det anerkjente rammeverket Adaptive Leadership. Adaptiv ledelse er et praktisk rammeverk som hjelper ledere med å håndtere endring i usikre tider der det ikke finnes enkle svar. Som navnet indikerer er essensen å skape tilpasningsdyktige organisasjoner som lykkes i utfordrende, kompetitive og komplekse omgivelser.

Vi benytter også teknikker og ferdigheter fra Design Thinking, der rask prototyping og mange ideer er en av suksessfaktorene. Her samarbeider vi med anerkjente fagmiljøer i inn- og utland.

Form
Dine reelle lederutfordringer er råmaterialet når vi lærer nye metoder, trener på ferdigheter og diskuterer løsninger. Målet er at du skal få hjelp til å løse dine utfordringer, samt lære av å bidra til å løse andres utfordringer. Vi er overbevist om at vi skaper størst effekt når vi er tett på deltakernes lederhverdag og lar det være den styrende agendaen i vår gjennomføring.

Generell informasjon

Oppstart
Høsten 2018

Målgruppe
Ambisiøse ledere som vil realisere sin lederkapasitet og utvikle lederferdigheter som er kritiske i komplekse situasjoner.

Søknad om opptak
Kontakt Assessit AS:

Helen Aasgaard,
haa@assessit.no,
+47 900 65 975

Sentralbordet
post@assessit.no
+47 221 51 100

Fortløpende behandling av søknader.
Begrenset antall plasser.

Ønsker du mer informasjon?
Fyll ut skjemaet her!

Om Assessit Leadership Accelerator

Mot til å lede i krevende tider

Ledere skal mestre stadig mer komplekse utfordringer. Behov for endringer trigges blant annet av krevende markeder, uforutsigbare konkurranseforhold, digitalisering og en ny generasjon arbeidstakere. Det er lett å bli passiv når man ikke har oversikt, og er usikker på hva som er den rette beslutningen.

Det viser seg at ledere som lykkes med å navigere i en kompleks verden er svært proaktive og kjennetegnes av et avgjørende sett med evner og ferdigheter:

 • Viser mot til å lede i usikkerhet og kompleksitet.
 • Søker aktivt nye muligheter skapt av den digitale utviklingen.
 • Får frem kreative løsninger på komplekse utfordringer.
 • Jobber kontinuerlig med organisasjonens evne til læring, endring og tilpasning.
 • Viser evne til dialog med viktige interessenter for å påvirke i ønsket retning.
 • Bygger nettverk og finner nye samarbeidsmåter som øker konkurransekraft.
 • Er nysgjerrig og tar initiativ til å eksperimentere og teste ut nye løsninger tidlig.
 • Evner å skape tilstrekkelig oppslutning om nødvendige endringer.
 • Aksepterer raskt feilslåtte satsinger og endrer kursen umiddelbart.
 • Konstant på jakt etter egen læring og utvikling.

Assessit Leadership Accelerator utvikler og trener ledere i disse evnene og ferdighetene. Målet er hele tiden at deltakerne skal overvinne hindringer, oppnå endringer og realisere muligheter til det beste for sin organisasjon.

Programmet er utarbeidet i samarbeid med fagpersoner ved Harvard University og bygger blant annet på det anerkjente rammeverket Adaptive Leadership. Adaptiv ledelse er et praktisk rammeverk som hjelper ledere med å håndtere endring i usikre tider der det ikke finnes enkle svar. Som navnet indikerer er essensen å skape tilpasningsdyktige organisasjoner som lykkes i utfordrende, kompetitive og komplekse omgivelser.

Vi benytter også teknikker og ferdigheter fra Design Thinking, der rask prototyping og mange ideer er en av suksessfaktorene. Her samarbeider vi med anerkjente fagmiljøer i inn- og utland.

Form
Dine reelle lederutfordringer er råmaterialet når vi lærer nye metoder, trener på ferdigheter og diskuterer løsninger. Målet er at du skal få hjelp til å løse dine utfordringer, samt lære av å bidra til å løse andres utfordringer. Vi er overbevist om at vi skaper størst effekt når vi er tett på deltakernes lederhverdag og lar det være den styrende agendaen i vår gjennomføring.

Innhold i Assessit Leadership Accelerator

Intensive treningssamlinger

Du deltar aktivt på fire intensive treningssamlinger á to dager. Sammen med andre ambisiøse ledere trener du opp kritiske lederferdigheter i komplekse ledersituasjoner. Resultatet av hver samling er konkrete handlinger du kan iverksette i din organisasjon. Erfaringene blir input til læring deltakerne imellom.

Egen coach

For å sette ytterligere fart på din utvikling og finne løsninger på dine mest krevende lederutfordringer, har du egne samtaler med en profesjonell coach som følger deg gjennom hele året. Et individuelt coachingløp parallelt med fellessamlinger øker effekten for deg og din organisasjon vesentlig.

Eksklusivt nettverk

Som deltager på Assesssit Leadership Accelerator blir du medlem av et eksklusivt nettverk av ledere i Norge som følger hverandre opp mellom samlinger og etter fullført studium. Du vil også nyte godt av internasjonale kontakter og et bredt fagmiljø som sikrer at du fortsetter å utvikle dine ferdigheter også etter endt studium.

Digitale ledersimulatorer

Våre digitale ledersimulatorer gir deg anledning til mengdetrening på relevante ledersituasjoner og problemstillinger når som helst og hvor som helst. Under studiet har du fri tilgang til ledersimulatorene som også egner seg godt som et verktøy når en gruppe ledere vil diskutere håndtering av ledersituasjoner.

Studiereise

Utviklingen av faget ledelse skjer i stor grad andre steder i verden. Assessit samarbeider med flere viktige miljøer og personer internasjonalt. Vi arrangerer en studiereise til et av disse miljøene for å hente inspirasjon og lære av de fremste innen ledelsesfaget.

Ønsker du mer informasjon?

Fyll ut skjemaet med din informasjon og en av våre konsulenter vil ta kontakt med deg så fort som mulig!

3 + 9 =