fbpx

Kulturelle, humanitære og ideelle virksomheter

Assessit har bistått flere sentrale og viktige kulturelle, humanitære og ideelle virksomheter som har politiske og samfunnsmessige målsettinger.

Dette er ofte krevende roller som skal balansere viktige oppgaver med effektiv ledelse og drift. Vi har bistått i både identifisering av kritiske kompetanseområder for utvalgte roller, og med rekruttering av både toppledere, mellomledere og sentrale fagspesialister.

Oppdragene er løst i en kombinasjon av aktivt søk etter de dyktigste kandidatene og annonsering i relevante media.

Assessit har hatt langvarige samarbeid med blant annet følgende virksomheter:
Flyktninghjelpen, Redd Barna, FN, Norske Dramatikeres Forbund, Dramatikkens hus, Filmfond Nord, Nordisk Film, Rederiforbundet, Hovedorganisasjonen Virke, Forbrukerrådet m.fl.

For disse virksomhetene har vi rekruttert blant annet disse rollene:

Assisterende generalsekretær
HR-direktør
CFO
Fagdirektører for helse, Transport, Finans, Bolig, Digitalisering
Kommunikasjonsdirektører
Næringspolitiske talssmenn
Programcontrollere
Kinosjefer
Forhandlingssjefer
Leder for ulike fagområder
Kunstneriske ledere
Prosjektledere og rådgivere